<h1 class="display-custom pb-4">Studiemiljø</h1>

Undervannsteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Studiemiljø

Studieprogrammet har ikke opptak. Ønsker du å studere undervannsteknologi?

Se masterprogrammet i Subsea Technology.

Undervannsteknologi er lagt opp med forelesninger, praktiske øvinger og prosjektarbeid i et internasjonalt læringsmiljø der du får nyttig trening i bruk av engelsk språk.

Studiemiljøet i Trondheim er kjent som et av de beste og mest varierte i Norge. Studentene tilbys gode arbeidsvilkår med moderne og godt utstyrte studieplasser.

Følgende institutter utgjør studiet ved NTNU:

  • Institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU)
  • Institutt for marin teknikk (NTNU)

For studenter som er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, skjer undervisningen i Trondheim det første året og i Bergen det andre året.

Institutt for marin teknikk

Det marine miljøet i Norge blir sett og hørt i utlandet og vår forskning og utvikling setter ofte standard. Institutt for marin teknikk har utdannet marin-teknikere i over 90 år og er verdensledende på marin teknisk utdanning med et bredt spekter av tilbud og spesialiseringer.

Studiemiljøet er internasjonalt med gode muligheter for å etablere et internasjonalt nettverk allerede i studietida.

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Institutt for maskinteknikk og produksjon arbeider mye innenfor samme fagfelt som SINTEF Teknologiledelse, og er også huset i samme bygg. Det er et nært samarbeid mellom disse enhetene som kommer studentene til gode. Instituttet samarbeider også med SINTEF i utviklingen av avanserte robotikkløsninger for industrielle og offshore anvendelser.

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
​​​​​​
 Finn en studentaktivitet

SoMe

 

FÅ INFORMASJON OG STILL SPØRSMÅL OM STUDENTLIVET PÅ NTNU

​ Snapchat​ TikTok    Instagram  YouTube​