<h1 class="display-custom pb-4">Studiets oppbygning</h1>

Undervannsteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Studiets oppbygning

Studieprogrammet har ikke opptak. Ønsker du å studere undervannsteknologi?

Se masterprogrammet i Subsea Technology.

Masterstudiet i undervannsteknologi går over to år (fire semester). Se studieplan for Undervannsteknologi nederst på siden.

 • Første og andre semester består av obligatoriske emner.
 • I tredje semester gjennomføres fordypningsprosjekt og valgfrie emner.
 • Fjerde semester og siste semester går med til masteroppgaven. 

Undervisningen foregår ved NTNU i Trondheim første og andre semester, mens tredje og fjerde semester enten kan tas ved NTNU i Trondheim eller ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Du kan velge mellom tre hovedprofiler:

 • Marin undervannsteknologi
 • Undervanns kontrollsystemer
 • Undervannsteknologi - Drift og vedlikehold

Avhengig av hvilken hovedprofil du velger vil du enten uteksamineres fra Institutt for maskinteknikk og produksjon eller Institutt for marin teknikk.


Studieplan tredje semester ved Høgskulen på Vestlandet

Marin undervannsteknologi

Obligatoriske emner ved tredje semester i Bergen:

 • TOM007 - Regulering, modellering, analyse (5 studiepoeng)
 • TOM161 - Fluidmekanikk, oljehydraulikk og hydrauliske maskiner (7,5 studiepoeng) (2,5 studiepoengreduksjon for studenter som har fluidmekanikk tidligere)
 • MOM252 - Materialer for undervannsteknologi (10 studiepoeng)
 • MOM253 - Mulighetsanalyse i bedrift (10 studiepoeng)

Undervannsteknologi - Drift og vedlikehold

Obligatoriske emner ved tredje semester i Bergen:

 • MOM251 - Marine operasjon (10 studiepoeng)
 • MOM252 - Materialer for undervannsteknologi (10 studiepoeng)
 • MOM253 - Mulighetsanalyse i bedrift (10 studiepoeng)

Informasjon om undervannsteknologi fra Høgskulen på Vestlandet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan