Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

Glimt fra arbeidslivet:

Glimt fra arbeidslivet:

Kybernetikk er et tenkesett

Kybernetikk er et tenkesett

 Lars Andre Solberg på kontoret.Lars Andre Solberg gikk rett fra studiet over i egen bedriftsetablering, som etter to år ser ut til å bli meget vellykket. – Jeg har lært ti ganger mer enn om jeg hadde startet i en etablert bedrift, mener han.

Lars Andre Solberg peker på to viktige elementer i kybernetikkutdanningen: Du lærer å lære, og du utvikler et spesielt tenkesett som er til nytte i all videre læring.

- Gjennom kybernetikken utvikler du en måte å tenke på som gjør deg i stand til å dele opp tilværelsen i bolker, og se hvordan de ulike delene påvirker hverandre. Dermed blir du i stand til å forstå tenkesettet innen andre disipliner som for eksempel psykologi og økonomi, hevder han.

Den faglige selvtilliten han utviklet gjennom studiet, var nok viktig da han sammen med to studiekamerater tok spranget direkte over i etablering av eget firma etter at hovedoppgaven var levert. Bedriftsidéen var en ny type lyskaster for bruk ombord i skip. Reguleringsteknikken skulle tas i bruk for å utvikle søkelyskaster som holder lyset fast festet på et objekt i sjøen selv om fartøyet danser opp og ned i bølgene.

- Var du en lesehest eller deltok du mye i det sosiale liv som student?

- Jeg var vel sånn midt på treet. Jeg falt aldri til ro i Samfundet – jeg fant ikke de riktige klikkene. Og da blir Samfundet for stort og tungt å takle. Min rekreasjon i studietida ble idrett. Som medlem i NTNUI har jeg deltatt i bl.a. Taekwondo og styrkeidrett. Jeg har brukt de fasiliteter NTNU har på dette feltet til fulle, og jeg gjør det fortsatt.

- Din yrkeskarriere må vel sies å være ganske spesiell? SEC tilføres millioner i kapital fra Statoil og Proventure Seed. Her feires partnerskapet.

- Ja jeg begynte som administrerende direktør i egen bedrift like etter at jeg hadde levert hovedoppgaven. Vi var tre studiekamerater som startet SEC Systems sommeren 2005. Vår opprinnelige idé for en søkelyskaster som vil forenkle og effektivisere redningsoperasjoner til havs, har vi nå utvidet til å omfatte opprensking av oljesøl ved å utruste søkeenheten med infrarødt kamera.

- Var det ikke dristig å gå rett over i etablering av egen bedrift, uten erfaring fra etablert næringsliv?

- Jeg har jobbet siden jeg var 13 år, startet som oppvaskgutt. Jeg har bl.a. vært restaurantsjef hos Burger King. Å jobbe er viktig, det lærer man mye av. Og jeg føler det ikke som et savn at jeg ikke har jobbet i et større selskap som f.eks. Statoil. Ingen av oss tre har ønsket oss en slik karriere. Vi visste vi hadde kvalifikasjoner vi ønsket å spille videre på, og hadde ikke noe å tape. Jeg tror vi har lært ti ganger mer av å starte for oss selv enn å ta jobb i etablert industri.

- Du føler du har en god ballast fra kybstudiet?

- I studiet på kybernetikk har jeg lært å lære, og det er noe av det viktigste man kan ta med seg. Kybernetikk er et tankesett, en måte å tenke på, som gjør at når du kan kybernetikk så gir det deg helt spesielle muligheter til å lære andre ting.