Bygg og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig

Bygg og miljøteknikk

– Utenlandsopphold

Studier i utlandet?

Studenter kan ta 2. semester ved et utenlandsk universitet eller høgskole (forutsatt at det er et godkjent lærested), og ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Vi forutsetter at studentene tar belastning tilsvarende et fullt års studium, og at emnene i størst mulig grad tilsvarer de obligatoriske og valgbare emnene i årskurset ved NTNU. Studenten må være oppflyttingsklar for at søknaden om utenlandsopphold skal innvilges.

Det blir stadig mer populært å ta fjerde årskurs i utlandet. Reisemålene blir mer og mer eksotiske. For tiden er det Australia og Brasil som er mest i vinden, men også reisemål som Nepal, Japan, USA, Nederland, Italia, Spania, Tyskland og England er populære.