Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

student på bygg- og miljøteknikk

Studiestart 2019 - Trondheim

Mandag 12. august: Immatrikulering

Kl 09.30-11.30: Felles immatrikulering

Sted: Den store plena bak hovedbygget (Gløshaugen)

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter.

Kl 12.00: Studieprogramvis immatrikulering

Sted: Aud S3

Velkomstseremoni for studenter på Bygg- og miljøteknikk. Obligatorisk oppmøte.

Tirsdag 13. august: Kom-i-gang-dagen

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Onsdag 14. august: Informasjonsmøte

Klokken 10.00: Informasjonmøte

Sted: Aud S3

Informasjonsmøte for studenter på starter 2-årig master i bygg- og miljøteknikk

Nyttig å vite

Studiestart 2019 - Gjøvik

Oppstartssamling 14. - 16. august - Digitale byggeprosesser

Med forbehold om endringer i programmet, tidsrammene for dagene blir beholdt

Onsdag 14. august:

Tid Sted Aktivitet
08.30-09.30 B212 Opprop og registrering.
Orientering om studieprogram
Introduksjon til Blackboard – det digitale klasserommet
Oppgave: Forventninger til studiet
09.30-11.00 B212

Bli kjent:
Bakgrunn og forventninger hos studentene
Presentasjon av faglærere og emnene hver har ansvar for

11.00-12.00 B212 Presentasjon av fagpersoner og relevante pågående aktiviteter Fra stipendiater og pågående prosjekter
12.00 Kantina Lunsj
12.00-15.00 B212

Tanker og visjoner om hvor vi skal med digitale byggeprosesser

  • Gjesteforelesning/Presentasjon
Etterfølgende diskusjon (med aktiv deltakelse fra alle)
15.00-16.00 B212

BIM på NTNU
-    Orientering om hva som skjer, inkl VDC/Stanford-samarbeidet

Torsdag 15. august:

Tid Sted Aktivitet
08.30-10.00 B212

Gruppearbeid – samhandling - samarbeid
Gruppearbeid som metode, og hvordan gruppearbeid vil bli brukt i undervisningen.

10.00-11.00 B212 Gruppearbeid  - Introduksjon
11.00-12.00 B212 Gruppearbeid – forberedelse i gruppene
12.00 Kantina Lunsj
13.00-15.00 Smaragdbygget Gruppearbeid – befaring Smaragdbygget
15.00-16.00 B212 Gruppearbeid – presentasjon av resultatet
19.00 Avklares nærmere Felles middag for alle

Fredag 16. august:

Tid Sted Aktivitet
08.30-10.00 B212

Studieopplegget for MasterDB:
Arbeidsform/Gjennomgående prosjekter /case

10.00 B212 Team-avtaler
12.00 Lunsj Kantina
13.00-14.30 B212 Masteroppgavetema og næringslivssamarbeid
14.30 B212 Case-områder - bruk studieåret 18/19
•     Skjerven skog
•    Mustad næringshage
14.30-1545 B212

•    Geomatikk/BIM-lab Rom, utstyr
•    Digitale samhandlingsverktøy

15.45-16.00 B212 Oppsummering - evaluering

Kom i gang som student

Studiestart og registrering:

Hva må du ordne de første dagene.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.
Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Fotografering til adgangskort

NB! Brukerkontoen din må være aktivert før du kan få adgangskort.

  1. Gå til Ametyst-bygget, ved inngangen står det en fotoautomat
  2. Logg inn med NTNU-bruker og passord
  3. Ta bilde og sett pinkode
  4. Gå til IT-tjenesten i kjelleren i Kobolt-bygget mellom kl. 08.00-15.00 på hverdager. Husk gyldig legitimasjon!
  5. Kortet blir trykket opp ved oppmøte, bildet blir også kontrollert

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging? Se hvilke muligheter du har på NTNU

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU i Gjøvik
Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)
 

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.
 

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniører med en master i bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, drikkevann, avløpsvann, energiforsyning, boligbygging og bymiljø.  


Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 60 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

De fleste sivilingeniører fra master i bygg- og mijløteknikk jobber hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskningsinstitusjoner. Mange har også startet sin egen bedrift.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad innen bygg- og miljø eller tilsvarende. 

Studiet er organisert i fem studieretninger:


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere:

e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00


Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIBYGG
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim og Gjøvik
Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår