Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

– Kurskalender

Beskjed

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.06.2020 07.09.2020 IT6103 7,5
Programmering 15.06.2020 10.09.2020 IT6102 7,5
Medisin og helsetjeneste 12.08.2020 10.09.2020 MDV6102 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.06.2020 14.09.2020 IT6122 10
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.06.2020 17.09.2020 MDV6120 5
Masteroppgave i helseinformatikk 15.11.2020 01.02.2021 IT/MDV6191 30
Helseinformatikk introduksjonskurs 15.11.2020 08.02.2021 IT6101 7,5
Databaseteknikk 15.11.2020 11.02.2021 IT6104 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 15.11.2020 11.02.2021 MDV6101 7,5
Brukersentrert systemutvikling 15.11.2020 15.02.2021 IT6121 10
Velferdsteknologi 15.11.2020 18.02.2021 MDV6125 5