Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

– Kurskalender

Beskjed

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2019 01.02.2020 IT/MDV6191 30
Helseinformatikk introduksjonskurs 01.12.2019 03.02.2020 IT6101 7,5
Databaseteknikk 01.12.2019 06.02.2020 IT6104 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 12.01.2020 06.02.2020 MDV6101 7,5
Brukersentrert systemutvikling 01.12.2019 10.02.2020 IT6121 10
Velferdsteknologi 01.12.2019 13.02.2020 MDV6125 5
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.06.2020 07.09.2020 IT6103 7,5
Programmering 15.06.2020 10.09.2020 IT6102 7,5
Medisin og helsetjeneste 12.08.2020 10.09.2020 MDV6102 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.06.2020 14.09.2020 IT6122 10
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.06.2020 17.09.2020 MDV6120 5