Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

– Kurskalender

Beskjed

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 01.06.2019 02.09.2019 IT6103 7,5
Medisin og helsetjeneste 15.08.2019 05.09.2019 MDV6102 7,5
Programmering 01.06.2019 05.09.2019 IT6102 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 01.06.2019 09.09.2019 IT6122 10
Oppgavemetode i helseinformatikk 01.06.2019 12.09.2019 MDV6120 5
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2019 01.02.2020 IT/MDV6191 30
Helseinformatikk introduksjonskurs 01.12.2019 03.02.2020 IT6101 7,5
Databaseteknikk 01.12.2019 06.02.2020 IT6104 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 12.01.2020 06.02.2020 MDV6101 7,5
Brukersentrert systemutvikling 01.12.2019 10.02.2020 IT6121 10
Velferdsteknologi 01.12.2019 13.02.2020 MDV6125 5