Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

– Kurskalender

Det er ledige restplasser på noen av vårens kurs. Ny søknadsfrist for disse er 4. januar 2018.
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 10.08.2017 04.09.2017 IT6103 7,5
Programmering for helsearbeidere 10.08.2017 07.09.2017 IT6102 7,5
Medisin og helsetjeneste for informatikere 10.08.2017 07.09.2017 MDV6102 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 10.08.2017 11.09.2017 IT6122 10
Oppgavemetode i helseinformatikk 10.08.2017 14.09.2017 MDV6120 5
Helseinformatikk introduksjonskurs 01.12.2017 29.01.2018 IT6101 7,5
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2017 01.02.2018 IT/MDV6191 30
Databaseteknikk 04.01.2018 01.02.2018 IT6104 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 04.01.2018 01.02.2018 MDV6101 7,5
Brukersentrert systemutvikling 01.12.2017 05.02.2018 IT6121 10
Medisin og samfunn 01.12.2017 08.02.2018 MDV6124 5