Opptak

Folkehelse - masterstudium

Opptak

Opptakskrav

Master i folkehelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig eller humanistisk bachelorutdanning med relevans for folkehelsearbeid. Du kan også søke om opptak hvis du har utdanning innen medisin, psykologi eller tannhelse minimum tilsvarende treårig bachelorutdanning.

Hvis du har en annen utdanningsbakgrunn enn nevnt over, kan du få opptak etter en individuell vurdering. Du må i så fall tilfredsstille de generelle opptakskravene om fullført treårig bachelorutdanning eller tilsvarende.

Søkere med utdanning som helsesykepleier, kan søke innpassing i masterprogrammet. For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres etter gjeldende regler.

Masterpåbygning

Vi tilbyr også en masterpåbygning på 60 studiepoeng for deg som har påbegynt eller fullført en videreutdanning ved NTNU i Aldring og eldres helse (opptak i 2019 eller senere) eller Helsesykepleie (opptak i 2020 eller senere).

Dersom du får opptak, vil du få innpasset de 60 studiepoengene fra videreutdanningen.

Det er satt av 12 studieplasser til søkere fra de to videreutdanningene. I Søknadsweb heter dette søknadsalternativet "1789 Folkehelse, 2. år, Trondheim (Master) 60 stp".

Karakterkravet som er beskrevet over, gjelder også for opptak til masterpåbygningen. Merk at det er karaktersnittet fra bachelorgraden, ikke videreutdanningen, som gjelder. 

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak