Studiets oppbygning

Folkehelse - masterstudium

Studiets oppbygning

Første studieår

I første studieår tilbys emnet FH3000 Innføring I folkehelse (15 studiepoeng) både høst og vår. I vårsemesteret får du trening med å jobbe systematisk med folkehelsearbeid inn mot ulike praksisarenaer i emnet FH3010 Systematisk folkehelsearbeid fra teori til praksis (7,5 sp).

I tillegg inngår metodeemner (totalt 30 studiepoeng) i første studieår. Disse hjelper deg til å håndtere kunnskap og er grunnlag for å arbeide med egen forskning i masteroppgaven. Metodeemnene er felles for flere masterprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og du vil ha noen av metodeemnene i høstsemesteret og resten i vårsemesteret.

I vårsemesteret er det intensiv undervisning og obligatoriske aktiviteter i emnet Eksperter i team i uke 2, 3, 4 og 5 (hver dag i disse ukene).

Andre studieår

I andre studieår jobbes det først og fremst med masteroppgaven (45 sp). I tillegg velger du to valgemner i høstsemesteret, hvor du tilbys faglig fordypning innen følgende tema;

barn og unge, arbeid og helse, aldring og eldres helse samt helseøkonomi.

Student på deltid?

Som deltidsstudent tar du masterstudiet over fire år (normalt 15 studiepoeng per semester).

Du søker om å ta studiet på deltid etter at du har fått tilbud om studieplass. Nærmere informasjon om hvordan du gjør dette vil bli gitt ved studiestart.

Oversikt over anbefalt studieløp for deltidsstudenter

Masterpåbygning (60 studiepoeng)

Masterpåbygningen er for deg som har en videreutdanning i aldring og eldres helse (opptak i 2019 eller senere) eller helsesykepleie (opptak i 2020 eller senere) fra NTNU.

Du vil få videreutdanningen innpasset i mastergraden. Søkere som har fullført aldring og eldres helse, gjennomfører masterpåbygningen på deltid over to år. Søkere fra helsesykepleie kan ta studiet på heltid over ett år eller på deltid over to år.

Oversikt over anbefalt studieløp for deg som skal ta masterpåbygning

Undervisningsspråk

De fleste emnene undervises på norsk eller andre skandinaviske språk, men noen emner kan ha undervisning på engelsk. Masteroppgaven kan du skrive på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

MFHLS Studiets oppbygning utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.

Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Mulighetene er mange. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til. Les mer om utveksling og frister: Utenlandsstudier - NTNU

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har. Studieveileder på ditt studieprogram kan også gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser.

Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.