NTNU Live Studio – prosjekter i den virkelige verden

NTNU Live Studio – prosjekter i den virkelige verden

Faksimile av nettsiden til "NTNU Live Studio"

Fakultetet har utviklet konseptet «NTNU Live Studio» i tett samarbeid med StudioBeta, et arbeidsfellesskap for og av studenter.

«Live Studio» er en fellesbetegnelse på prosjekter som tar utgangspunkt i faktiske problemstillinger, og som er utviklet i reell dialog med eksterne partnere.  Prosjektene kan befinne seg i Norge eller utlandet. De kan være bygge- eller planleggingsprosjekter. 

Prosjektene er i hovedsak initiert av studentene i samarbeid med eksterne partnere, men de kan også inngå i NTNUs masterstudier i arkitektur og planlegging. Det er en viktig målsetning at prosjektene og prosessene skal ha samfunnsmessig betydning. 

«NTNU Live Studio» er også en av arbeidspakkene i NTNUs TRANSark-senter som  forsker på læring i arkitektutdanningen.  I den skal senteret systematisere og utvikle kunnskapen om læring gjennom reelle prosjekter. Denne kunnskapen ønsker fakultetet å bringe tilbake til arkitektutdanningen. Målet på sikt er å utvikle flere Live Studio- emner i utdanningen og i samarbeid med partnere, nasjonalt og internasjonalt.

NTNU og fakultetet fikk Kunnskapsdepartementets pris for fremragende utdanning 2015 for NTNU Live Studio.
 

Se Live Studio-prosjekter


TRANSark - Transformative learning in Architectural education 

StudioBeta Trondheim