Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

– Jobbmuligheter

Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn

Med mastergrad i matematikkdidaktikk får du en utdannelse som er svært etterspurt i skolen i Norge i dag. Du er grunnskolelærer og kan undervise på trinnene 1.-7., og er i tillegg en ressursperson med spesialkunnskaper i undervisning i matematikk. Norge har et stort behov for lærere generelt, men innenfor realfagene er det et særlig behov.

Kandidater fra masterutdanningen i matematikkdidaktikk er svært etterspurt og de fleste får tilbud om fast jobb før de er ferdige med studiene. De fleste havner i grunnskolen, men den unike kompetansen til kandidatene er ettertraktet også innen andre arenaer. Vi finner uteksaminerte kandidater både ved matematikksenteret og ved universiteter og høgskoler.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.