Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

– Studiemiljø
Tre personer står ute i snøen. Foto.
Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.

Aktiv og engasjert?


Livet utenfor pensum

Studentforeninger ved Institutt for lærerutdanning:


Om Pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er lærerstudentenes studentfagforening. PS er organisert både nasjonalt og lokalt, og arbeider med fagpolitikk på området lærerutdanning og pedagogutdanning.

PS har lokallag som arrangerer aktiviteter, kurs, etc. Som medlem får du flere fordeler, som rimelig forsikring, muligheter for juridisk bistand, etc. 

Kontakt PS på e-post: ps.ntnu@utdanningsforbundet.no 


Lærerstudenten forteller

Master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn: Elise Wolan

Navn: Elise Wolan
Studieprogram: Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn
 

– Jeg valgte å studere matematikkdidaktikk fordi det er et veldig spennende fagfelt som har utviklet seg ekstremt mye siden jeg selv gikk på skolen

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn: Elise Wolan

Navn: Elise Wolan
Studieprogram: Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn
 

– Jeg valgte å studere matematikkdidaktikk fordi det er et veldig spennende fagfelt som har utviklet seg ekstremt mye siden jeg selv gikk på skolen

Elise Wolan - Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn student

Hva har du studert tidligere?

– Tidligere på Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn har jeg studert norsk og engelsk i tillegg til pedagogikk som er inkludert i lærerutdanningen. 

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

– Jeg valgte å studere matematikkdidaktikk fordi det er et veldig spennende fagfelt som har utviklet seg ekstremt mye siden jeg selv gikk på skolen. Matematikkfaget fanget interessen min fra første skoleår, og for å bli en skikkelig god lærer mener jeg det er nødvendig med fagligtyngde. Det er også et faktum at lærerutdanningen snart blir 5 årig, da vil jeg ikke sitte med mindre kompetanse enn andre nyutdannede lærere. 

Hva er det som er mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

– Vi leser og diskuterer en god del forskning om matematikkdidaktikk, læreverk i skolen og holdninger til matematikk fra mange forskjellige land. Det er veldig interessant å sammenligne Norge med andre land, men også å få dra ut i praksis å prøve ut oppgaver og det man har lest. 

Hva er drømmejobben?

– Drømmejobben er å være kontaktlærer til en klasse på barnetrinnet, men i tillegg ha et ansvar for matematikk på skolen, slik at jeg kan være en resurs for andre dersom det er behov. 

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent