Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

Om dataingeniør

Som dataingeniør vil du være med på å forme framtiden. Alt fra siste nytt på mobilen og smarte klokker til intelligente biler og nettbutikker – det står dataingeniører bak. Dataingeniører lager programvare for alle tenkelige og utenkelige formål og kan jobbe innenfor alle bransjer.

I utdanningen legger vi stor vekt på praktisk utvikling av datasystemer. I løpet av studietiden i Trondheim gjennomfører du flere prosjekter der du sammen med andre lager morsom og nyttig programvare. Det siste året gjennomføres ofte prosjektene i samarbeid med næringslivet.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker via Samordna opptak.

Poenggrenser 2018/2019

  • Førstegangsvitnemål – 53,6 poeng
  • Ordinær kvote – 55,2 poeng

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet er godt, og hver høst begynner de nye studentene med å søke i stillingsannonser etter «drømmejobben» og deretter presentere hva de har funnet for klassen.

Høsten 2015 fant 77 studenter sin drømmejobb som dataingeniør i 36 forskjellige bedrifter i Norge.

Dataingeniører jobber innen alle bransjer, og aktuelle arbeidsgivere er for eksempel Statoil, yr.no, Siemens, Cap Gemini, Skatteetaten, Sportsradar, PayEx Norge og Widerøe.


Studiets oppbygning

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene gis en grundig opplæring i system- og programvareutvikling med tilgrensende fagområder, i tillegg til realfag spesielt tilpasset dataingeniørstudenter.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet, vi har godt samarbeid med eksempelvis Universitetet i Wollongong, Australia. Bacheloroppgaven siste semester utføres ofte i en bedrift, som kanskje også blir din første arbeidsplass etter endt studium.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: ITHINGDA
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 503
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: Se "søk opptak"

Opptakskrav: Generell studiekompetanse +
R1+R2 + Fysikk 1 eller
forkurs

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: 51,9
Ordinær: 55,6

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Jentepoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for jenter som søker opptak til dette ingeniørstudiet.

Jenter og teknologi arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for jentene på dette studiet.