Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

Dataingeniør

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt dataingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.

Dataingeniør


Om dataingeniør

Som dataingeniør vil du være med på å forme framtiden. Alt fra siste nytt på mobilen og smarte klokker til intelligente biler og nettbutikker – det står dataingeniører bak. Dataingeniører lager programvare for alle tenkelige og utenkelige formål og kan jobbe innenfor alle bransjer.

I utdanningen legger vi stor vekt på praktisk utvikling av datasystemer. I løpet av studietiden i Trondheim gjennomfører du flere prosjekter der du sammen med andre lager morsom og nyttig programvare. Det siste året gjennomføres ofte prosjektene i samarbeid med næringslivet.

Jobbmuligheter ithingda

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet er godt, og hver høst begynner de nye studentene med å søke i stillingsannonser etter «drømmejobben» og deretter presentere hva de har funnet for klassen.

Høsten 2015 fant 77 studenter sin drømmejobb som dataingeniør i 36 forskjellige bedrifter i Norge.

Dataingeniører jobber innen alle bransjer, og aktuelle arbeidsgivere er for eksempel Statoil, yr.no, Siemens, Cap Gemini, Skatteetaten, Sportsradar, PayEx Norge og Widerøe.


Studiets oppbygning ithingda

Studiets oppbygning

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene gis en grundig opplæring i system- og programvareutvikling med tilgrensende fagområder, i tillegg til realfag spesielt tilpasset dataingeniørstudenter.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet, vi har godt samarbeid med eksempelvis Universitetet i Wollongong, Australia. Bacheloroppgaven siste semester utføres ofte i en bedrift, som kanskje også blir din første arbeidsplass etter endt studium.


Dataingeniør

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere, og studentkontaktene svarer på alle spørsmål mellom himmel og jord.

Spør studentkontaktene!

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: ITHINGDA
Studiepoeng: 180

Studiekode: 194 503

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet har ikke flere opptak.

Mellomrom