Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

– Studiets oppbygging
Studenter bygger robot. Foto.
 

Studiet er konsentrert om system- og programvareutvikling. Det vil si at du lærer å lage god og funksjonell programvare. Du vil lære gode arbeidsvaner med modellering, testing og høy kvalitet på produsert kode. Du vil lære å lage systemer som er gode å bruke, og du vil lære å tilpasse dem til f.eks. Internett og mobile enheter.
Studiet er praktisk rettet, og det undervises lite teori som ikke straks omsettes i praktisk problemløsning ved datamaskinen. I løpet av studiet vil du, i samarbeid med andre studenter, utvikle større systemer gjennom flere utviklingsprosjekter.

En typisk arbeidsuke ved dataingeniørstudiet kan bestå av 8-10 timer forelesninger og annen organisert undervisning, 8-10 timer prosjektarbeid i gruppe og 15-25 timer arbeid på egen hånd eller i egenorganiserte grupper. Det forventes at studentene er på skolen og veileder/lærer vil være tilgjengelig store deler av denne tiden.

Øvingsoppgaver og andre arbeider leveres ofte inn ved å vise dem fram for veileder/lærer i denne perioden. Tilbakemeldinger gis der og da. Det må bemerkes at timefordelingen mellom ulike aktiviteter kan variere sterkt fra uke til uke og fra semester til semester, i siste semester vil for eksempel nesten hele tiden brukes til prosjektarbeid (bacheloroppgaven).

Ingeniørutdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag.
 

Ingeniørfaglig innføringsemne, programmering (Java), databaser, datamaskinens oppbygging og virkemåte, operativsystemer, systemutviklingsteori og matematikk. To større prosjekter: Programmert Lego-robot og databasesystem.
Mer systemutviklingsteori, algoritmer og datastrukturer, datakommunikasjon, nettverksprogrammering, web-applikasjoner, realfag for dataingeniører (diskret og numerisk matematikk, statistikk, elektromagnetisme og halvlederteknologi, litt kjemi). Et større prosjekt med utvikling av en web-applikasjon og SCRUM-utviklingsmetodikk.

Hele høstsemesteret er satt av til valgfag. Her har du stor frihet, men vi har satt opp forslag til fagkombinasjoner innen følgende tema: Utvikling av komplekse programvaresystemer, Applikasjonsprogrammering (Android, C++, 3D-grafikk) og Sikkerhet i programvare og nettverk. De som ønsker å studere videre til master i datateknikk må ta valgfag med fysikk og matematikk.

I vårsemesteret er hovedvekten på bacheloroppgaven, men du skal i tillegg ha fag med systemtenkning og økonomi. De fleste bacheloroppgavene gjennomføres i samarbeid med en bedrift. Dette samarbeidet kan starte allerede høsten før ved at du da velger et prosjektfag. Bacheloroppgaver i tilknytning til forskningen ved instituttet (4D-visualiseringslaboratorium og Concurrent Design) er også aktuelt.

Les mer i studiemodellen

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan se studieplan for bachelor i ingeniørfag, data.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
TDAT1003 Datateknikk og operativsystem – del 1 av 2* 5
TDAT1004 Matematikk 1 – del 1 av 2* 5
TDAT1001 Programmering grunnkurs 10
TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne 10
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0

*Undervisning og eksamen går over 2 semester. Hele emnet utgjør 10 sp.

Emnekode Emnenavn SP
TDAT1003 Datateknikk og operativsystem – del 2 av 2* 5
TDAT1004 Matematikk 1 – del 2 av 2* 5
TDAT1005 Databaser med videregående programmering 10
TDAT1006 Systemutvikling 1 med databaseprosjekt 10

*Undervisning og eksamen går over 2 semester. Hele emnet utgjør 10 sp.

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TDAT2001 Realfag for dataingeniører – del 1 av 2* 5
TDAT2002 Matematikk 2 – del 1 av 2* 5
TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner – del 1 av 2* 10
TDAT2005 Algoritmer og datastrukturer 10

*Undervisning og eksamen går over 2 semester.

Emnekode Emnenavn SP
TDAT2001 Realfag for dataingeniører – del 2 av 2* 10
TDAT2002 Matematikk 2 – del 2 av 2* 5
TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner – del 2 av 2* 5
TDAT2004 Datakommunikasjon med nettverksprogrammering 10

*Undervisning og eksamen går over 2 semester.

3. år

Emnekode Emnenavn SP
Valgbart emne*
Valgbart emne*
Valgbart emne*
Valgbart emne*

*Valgbare emner av ulik størrelse. Normalt tar du emner som tilsammen utgjør 30 studiepoeng. Det vil si at du kan ha mellom to og seks emner dette semesteret. Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i ingeniørfag, data.

Emnekode Emnenavn SP
TDAT3001 Bacheloroppgave dataingeniør 20
TDAT3002 Systemtenking med økonomi 10