Informatikk, drift av datasystemer

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk, drift av datasystemer

Informatikk, Drift av datasystemer

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av en bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet fra og med studieåret 2019/2020.

Om ITBAINODR


Om drift av datasystemer

Hos oss lærer du det «markedet» etterspør av drifts-teknisk IKT-kunnskap. Du lærer å planlegge og sette opp virtuelle maskinparker med bruk av teknologier som VMWare og HyperV. Videre er tema som Linux, Windows Server, «Cloud Computing» og overvåking og sikkerhet i digital infrastruktur representert i studieprogrammet.

Undervisningen er praktisk orientert og kunnskapen tilegnes i stor grad gjennom team- og prosjektarbeid. Du jobber i team fra første dag og får oppgavene presentert som et problem som skal løses. Øvrige kjennetegn en tett studentoppfølging, undervisning i rom utformet for studentaktive læringsformer, obligatoriske arbeidskrav med tilbakemelding og tverrfaglighet.

Emnene og undervisningen er spesialtilpasset, og driftsstudentene undervises stort sett som en egen klasse på 2. og 3. årstrinn.


KRYSS – IKT-studier ved NTNU

Jobbmuligheter ITBAINFODR

Jobbmuligheter

Du blir en ettertraktet jobbsøker. Norges største IT-bedrifter som ATEA, Sopra Steria, EVRY, Basefarm, Syscom, GrønnIT, HEMIT, Experis etc., får ikke nok jobbsøkere med denne kompetansen.Vi kunne ha utdannet tre ganger så mange studenter og alle ville ha fått jobb. Bedrifter kommer allerede hit før jul på tredje årstrinn og vil hanke inn flest mulig av dem som vil ta endelig eksamen til våren.


Studiets oppbygning ITBAINFODR

Studiets oppbygning

Bachelorgrad i Drift av datasystemer er 3-årig (180 studiepoeng). I studiet legger vi vekt på aktiviteter som fremmer en problemorientert og prosjektrettet arbeidsform. Dette ivaretar vi gjennom emneintegrering og tverrfaglighet der mange av emnene er på 10, 15 og 20 studiepoeng.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer
Studieprogramkode: ITBAINFODR
Studiepoeng: 180

Studiekode: 194 436

Sted: Trondheim

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet har ikke flere opptak.