Informatikk, drift av datasystemer

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk, drift av datasystemer

– Studiets oppbygging

Drift av datasystemer

Kretskort. Foto.
 

ITBAITBEDR tekstlig oppbygning

Høst

Emner: Informatikk 1, Økonomisk styring og regnskap.

Første semester skal gi en god start på studiet. I tillegg til det rent faglige skal du tilegne deg gode arbeidsvaner, og bli vant til å arbeide grundig, systematisk og målrettet. Du skal lære deg til å overholde tidsfrister.

Informatikk 1 inneholder delemner som både er rene IT-emner og et emne innen teamarbeid og formidling. IT-emnene fokuserer på sentrale, grunnleggende tema, som programmering, databaser og webutvikling. Disse er en basis for det videre studium. Innenfor teamarbeid og formidling skal det gjennomføres et prosjekt der kunnskap fra øvrige delemnene anvendes. Du får også emnet Økonomisk styring og regnskap.


Vår

Emner: Informatikk 2, Objektorientert programmering og systemarbeid.

I Informatikk 2 skal du lære grunnleggende drift av datanettverk og datakommunikasjon, innføring i maskinvarearkitektur og operativsystemer, samt praktisk vedlikeholds- og konfigurasjonsarbeid på datamaskiner og nettverkskomponenter. I Objektorientert programmering og systemarbeid lærer du objektorientert programmering. I systemarbeid fokuserer vi på en smidig systemutviklingsprosess og hvordan vi beskriver funksjonaliteten og strukturen til et programvaresystem. Du skal gjennomføre et team-basert prosjekt som innebærer å utvikle og realisere et programvaresystem.

Høst

Emner: Drift av datasystemer 1, Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid.

I Drift av datasystemer 1 lærer du drift av Windows-nettverk, drift av virtuelle tjenester, fjerndrifting samt drift av nettverk der klientene benytter mange ulike plattformer. I Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid lærer du hvordan et driftsprosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres.


Vår

Emner: Drift av datasystemer 2, Informasjons- og systemforvalting, Entreprenørskap.

I Drift av datasystemer 2 lærer du operativsystem, hvordan du kan drifte et Linux-nettverk og generelt om nettverksteknologi. I Informasjons- og systemforvalting lærer du om innføring og kontinuerlig forbedring av styringssystem for informasjonssikkerheten og planlegging og utføring av drift-, vedlikehold- og forvaltningsoppgaver innen bedriftens IT-systemer. I dette semesteret inngår også emnet Entreprenørskap.

Høst

Emner: Drift og sikring av forretningskritiske systemer, IT, miljø og samfunn, Markedsorientert produktutvikling og valgbart emne.

Drift og sikring av forretningskritiske systemer omhandler drift av de viktigste tjenester innen forretningsystemer, drift av store nettverk, samt datasikkerhet både på tjener og i nettverks-infrastruktur. IT, miljø og samfunn gir deg innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. Markedsorientert produktutvikling omhandler innovasjon, markedsføring, og viktige aspekter i skjæringspunktet mellom produktutvikling og markedstilpasning. Matematikk og PowerShell i praktisk scripting tilbys som valgbare emner.


Vår

Emner: Bacheloroppgave, Organisasjon og ledelse og valbart emne.

Bacheloroppgaven er et stort og selvstendig arbeid innenfor studiets kjerneområde. Organisasjon og ledelse gir en innføring i organisasjonsteori, herunder organisasjonsstrukturer, produksjonsformer, kultur og kommunikasjon i organisasjoner og individet i organisasjonen. Emnet gir også en innføring i grunnleggende endrings- og ledelsesprinsipper. Statistikk og ITILv3 tilbys som valgbare emner.

Informasjonens gyldighet_itbainfodr

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan se studieplan for bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer.

1. år

1. år

Emnekode Emnenavn SP
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
IDRI1002 Informatikk 1 25
IBED1002 Økonomisk styring og regnskap 5
Emnekode Emnenavn SP
IDRI1005 Objektorientert programmering med systemarbeid 10
IDRI1008 Informatikk 2 20

2. år

2. år

Emnekode Emnenavn SP
IDRI2001 Drift av datasystemer 1 20
IDRI2007 Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid 10
Emnekode Emnenavn SP
IDRI2003 Entrepenørskap 5
IDRI2004 Informasjons- og systemforvaltning 10
IDRI2008 Drift av datasystemer 2 15

3. år

3. år

Emnekode Emnenavn SP
IDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemer 15
IDRI3003 IT, miljø og samfunn 5
IDRI1004 Markedsorientert produktutvikling 5
Valgbart emne*

*Valgbare emner av ulik størrelse. Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer.

Emnekode Emnenavn SP
IDRI2006 Organisasjon og ledelse 5
IDRI3001 Bacheloroppgave i drift av datasystemer 20
Valgbart emne*

*Valgbare emner av ulik størrelse. Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan