IKT-studier ved NTNU

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Grad År
Automatiseringsteknikk Ålesund Bachelor / ingeniør 3
Dataingeniør Trondheim – Kalvskinnet Bachelor / ingeniør 3
Dataingeniør Gjøvik Bachelor / ingeniør 3
Dataingeniør Ålesund Bachelor / ingeniør 3
Datateknologi Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Elektronisk systemdesign og innovasjon  Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Informatikk Trondheim – Gløshaugen Bachelor 3
Informatikk Gjøvik Årsstudium 1
Informatikk, drift av datasystemer* Trondheim – Kalvskinnet Bachelor 3
Informatikk, informasjonsbehandling* Nettbasert Bachelor 3
Ingeniørvitenskap og IKT Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
IT-drift og informasjonssikkerhet Gjøvik Bachelor 3
IT-støttet bedriftsutvikling Trondheim – Kalvskinnet Bachelor 3
Kommunikasjonsteknologi Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Kybernetikk og robotikk Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Programmering [Spill | Applikasjoner] Gjøvik Bachelor 3

*) Krever ekstra emner for å kvalifisere til master i informatikk ved NTNU

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Grad År
Applied Computer Science Gjøvik Master 2
Color in Informatics and Media Technology Gjøvik Master / Erasmus Mundus 2
Color in Science and Industry (COSI) Gjøvik Master / Erasmus Mundus 2
Datateknologi Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Electronic Systems Design Trondheim – Gløshaugen Master 2
Embedded Computing Systems Trondheim – Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2
Helseinformatikk Trondheim – Gløshaugen Master / EVU 2
Industriell kybernetikk Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Informasjonssikkerhet Gjøvik Master / EVU 2
Informatikk Trondheim – Gløshaugen Master 2
Information Security Gjøvik Master 2
Information Systems Trondheim – Gløshaugen Master 2
IKT-basert samhandling Trondheim – Kalvskinnet Master 2
Kybernetikk og robotikk Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Trondheim – Dragvoll Master 2
Security and Mobile Computing Trondheim – Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2
Simulering og visualisering Ålesund Master 2
Telematics – Communication Networks and Networked Services Trondheim – Gløshaugen Master / sivilingeniør 2

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Grad År
Computer Science Gjøvik PhD 3
Elektronikk og telekommunikasjon Trondheim – Gløshaugen PhD 3
Informasjonsteknologi Trondheim – Gløshaugen PhD 3
Information Security Gjøvik PhD 3
Teknisk kybernetikk Trondheim – Gløshaugen PhD 3
Telematikk Trondheim – Gløshaugen PhD 3