Hva lærer jeg?

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)

Hva lærer du?

Har du et ønske om å bidra til at mennesker skal få en bedre livssituasjon? På bachelor i sosialt arbeid lærer du å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for barn, voksne, familier og grupper. 

Hvorfor bli sosionom?

Sosionomer er opptatt av mennesket i den sammenhengen det lever i. Som sosionom bidrar du til endring hos individet, men du skal også jobbe for at å endre omgivelsene slik at utsatte individer og grupper får bedre livsbetingelser og muligheter. Da kan det være nødvendig å arbeide opp mot ledelse eller politikere for å synliggjøre forhold og ordninger som kan bidra til å skape ulikhet og problemer for utsatte grupper. 

Hva lærer du?

Du får kunnskap og praktiske ferdigheter du får bruk for i arbeid med mennesker i utfordrende livssituasjoner. Det viktigste arbeidsredskapet du som sosionom får, er god evne til relasjon og kommunikasjon. Derfor får du ferdighetstrening i ulike former for samtaler. En viktig del av ferdighetstreningen er analyse, refleksjon og bevisstgjøring av hva som skjer i samtalene.

Sentrale fagområder i studiet er sosialt arbeid, etikk, juss, psykologi, sosialpolitikk, sosialantropologi og sosiologi. På studiet får du reflektert over kunnskapene, verdiene og ferdighetene du trenger for å kunne håndtere etiske utfordringer og problemstillinger knyttet til for eksempel verdier og menneskerettigheter. 

Gjennom studiet skal du også ha besøk i praksis, feltarbeid, observasjonspraksis og du skal ha en periode der du praktiserer som sosionom under veiledning. Les mer om praksis.


Nattergalen

Nattergalen er et mentorprogram der studenter er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn. For å søke om deltagelse må du være student på bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern ved NTNU. Alle som søker vil bli kalt inn til intervju.