Studiemiljø

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet

Fasiliteter på campus Øya

Bachelor i sosialt arbeid flytter inn i et helt nytt bygg som heter Helgasetr på Campus Øya ​​​i august 2024. Der vil du studere sentralt i Trondheim i nærhet til flere ulike fagmiljø. 

Du vil også finne Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud i samme bygg.

Du kan lese mer om Helgasetr på NTNUs nettside om Helgasetr.

Bilde: Backe/Link Arkitektur

Bilde: Hovedinngang Helgasetr. Backe/Link Arkitektur

Din hverdag som sosionomstudent

På bachelorprogrammet i sosialt arbeid har du en fleksibel studiehverdag som hovedsakelig består av egenstudier, forelesninger og obligatoriske aktiviteter. Alle semestrene på studiet er veldig ulike med varierte læringsaktiviteter som forelesninger, feltstudier, gruppearbeid og ferdighetstrening.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Læringsaktiviteter

Studiehverdagen er stort sett strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. En del emner er felles med barnevernspedagogutdanningen, og i blant arrangeres det tverrfaglige seminarer. I tillegg er studentene ute i ulike typer feltstudier i løpet av studiet, og store deler av femte semester er de ute i praksis som kan gjennomføres i Norge eller i utlandet. 

I sosionomutdanningen deles studentene inn i rullerende ferdighetstreningsgrupper, som er mindre grupper der studentene jobber med sammenhengen mellom teori og praksis. De øver på ulike ferdigheter ved hjelp av rollespill, og målet er at studentene skal få kjennskap til hvordan man utøver yrket. Studentene får også prøvd seg i grupper ute i prosjekt enten i Norge eller hos organisasjoner i utlandet som NTNU har avtaler med.

Obligatoriske aktiviteter og eksamen

Som regel må studentene gjøre obligatoriske aktiviteter i hvert emne som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamensformen varierer i løpet av studiet mellom skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgave, mappeevaluering, innlevering av rapport og muntlig presentasjon.

Studentdemokrati

Studentene velger instituttillitsvalgte som representerer studentenes stemme i instituttstyret. Det er også mulig å engasjere seg som studieprogramtillitsvalgt, som møter studieprogramrådet to til tre ganger per semester. I tillegg har hvert emne en referansegruppe bestående av studenter som evaluerer emnet underveis, og når emnet er ferdig.

Studentforeninger

Sosionomstudentene har sin egen linjeforening, kalt Socialis, som du kan finne på sosiale medier: @socialis.lf. eller på e-post: socialis.lf@gmail.com.

Alle som ønsker det kan engasjere seg i styret eller bare delta på noen av aktivitetene de arrangerer, som for eksempel:

  • Sosiale sammenkomster
  • Turer i marka
  • Quiz
  • Eksamenfester og andre fester
  • Tur til Åre
  • Grøtfest

Studiebyen Trondheim

Trondheim er en av landets beste studiebyer. På disse sidene kan du lese mer om hvordan det er å være student i bartebyen.

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentene velger hvert år tre instituttillitsvalgte (ITV) som deltar i alle organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Interessert i å jobbe med mennesker som står i en utfordrende livssituasjon

Navn: Thea Magdalén Løknes
Studieprogram: Bachelor i sosialt arbeid

Det er et ekstremt fleksibelt studium.

Pensum er relevant og meningsfylt

Navn: Marius Alexander Kjellvik Jansen
Studieprogram: Bachelor i sosialt arbeid

Jeg skal på prosjekt til Kamerun i fem uker der vi skal jobbe i bofellesskap for ungdommer som har blitt kastet ut hjemmefra.

Allsidig studieprogram med mange muligheter

Navn: Elise Mikalsen Steinsland
Studieprogram: Bachelor i sosialt arbeid

Jeg skal på prosjekt i India i fem uker. Vi skal jobbe med fattigdom og marginalisering, og se på det sosialfaglige arbeidet i lokalsamfunnet.

Er glad i å jobbe med ungdommer

Navn: Jonas Myrvang Mohamed 
Studieprogram: Bachelor i sosialt arbeid

På fritida jobber jeg med enslige mindreårige innvandrere og på en barnevernsinstitusjon.

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!