Høgskolekandidat i ingeniørfag

For ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter

Høgskolekandidat i ingeniørfag

– Studiets oppbygging og kurs

Trolig ikke flere opptak

Trolig ikke flere opptak

Det vil trolig ikke settes opp nye studiekull i dette studiet (Høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess).

20 feb 2020

Ingeniørutdanning deltid - 120 studiepoeng

Studiets innhold

Desentralisert ingeniørutdanning kvalifiserer for ingeniørstillinger innen offentlig og privat sektor. Utdanningen er tilpasset behovene innen relevant industri og offentlig virksomhet. De fleste kandidatene er allerede i arbeid der bedriftene har planer om bruk av kompetansen de ansatte får gjennom studiet. 

Kandidater som har gjennomført studiet får tittelen Høgskolekandidat i ingeniørfag.

Du finner en detaljert beskrivelse av studiet i Studieplanen

 

Undervisningsform

Studiet er en samlingsbasert toårig høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag som strekker seg over tre år. Det er 4 samlinger á 3 dager per semester de fem første semestrene i Trondheim. Hovedprosjektet (20 studiepoeng) gjennomføres siste semester i egen bedrift. Læringsprosessen er basert på en kombinasjon av fjernundervisning via læringsplattformen Blackboard, samlinger i Trondheim med direktekontakt lærer/student, og selvstudium.

 


Kurs som inngår i studiet

Kurs som inngår i studiet

Det tilbys 10 kurs à 10 studiepoeng, og en hovedoppgave på 20 studiepoeng.

Du kan også  søke om å få innpasset tidligere studier eller emner tatt utenfor programmet,  inntil 15 studiepoeng.

Emnekode Kurs Semester
Første studieår:
TPRA1002 Ingeniørfaglig innføringsemne Høst
TPRK1001 Generell kjemi Høst
TPRA1001 Matematikk 1 Vår
TPRK1003 Fysikk/uorganisk kjemi Vår
Emnekode Kurs Semester

Andre studieår:
TPRA2002 Statistikk og økonomi Høst
TPRK2001 Fysikalsk kjemi Høst
TPRK2002 Kjemiteknikk Vår
TPRK2003 Materialteknologi Vår
Emnekode Kurs Semester

Tredje studieår:
TPRA2001 Matematikk 2 Høst
TPRK2004 Stoffseparasjon og prosesskjemi Høst
TPRK2005  Hovedprosjekt  Vår