Høgskolekandidat i ingeniørfag

For ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter

Høgskolekandidat i ingeniørfag

– Opptak og opptakskrav

Trolig ikke flere opptak

Trolig ikke flere opptak

Det vil trolig ikke settes opp nye studiekull i dette studiet (Høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess).

20 feb 2020

Opptak og opptakskrav

Hvordan søke opptak?

Det er ikke mulig å søke opptak nå

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE når du søker. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste dem opp i ettertid, men senest innen søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptakskravet må være ett av tre:

  1. Teknisk fagskole 2 år (relevant linje) og matematikk
  2. Generell studiekompetanse og matematikk + fysikk
  3. Yrkesfag og relevant yrkeserfaring på minimum 5 års omfang og matematikk + fysikk

Matematikk dekkes gjennom:
a) R1+R2 fra videregående skole eller
b) Forkurs (eksempelvis fra Norsk industri)

Fysikk dekkes gjennom:   
a) FYS1 eller
b) Forkurs (eksempelvis fra Norsk industri)

Søkere som ikke dekker 1, 2 eller 3 har rett til realkompetansevurdering av sin kompetanse om de er 25 år eller eldre.

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Dokumentasjonen din trenger ikke være bekreftede kopier, men kopiene må være av god kvalitet. Kopiene skal være ensidige og i A4-format. Alle sidene i vitnemålet eller karakterutskriften må være kopiert.

Dokumentasjonen blir kontrollert

Du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er riktig. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og du kan bli bedt om å legge fram originaler. Hvert semester vil et tilfeldig utvalg av dokumentasjon fra søkere bli kontrollert direkte mot institusjonen som har utstedt dokumentet.

Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister studieplassen.

Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens paragraf 166 og paragraf 182, og blir alltid politianmeldt.

Navneskifte

Dersom du har skiftet navn og noen av eller alle dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)