Høgskolekandidat i ingeniørfag

For ansatte i medlemsbedrifter til Norsk industri

Høgskolekandidat i ingeniørfag

– Kjemi/prosess

Ingeniørutdanning deltid

500x300-Ingeniorutdanning-deltid-studenter.jpg

Ingeniørutdanning deltid - 120 studiepoeng

Studiet er forbeholdt medlemmer i Norsk industri

I samarbeid med Norsk industri tilbyr vi toårig ingeniørutdanning (120 studiepoeng) samlingsbasert over tre år i Kjemi/prosess.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Arbeidstakere prosessindustrien, mekanisk industri, bore- og brønnselskaper, oljeindustrien og interesserte fra næringslivet som har teknisk fagskole eller tilsvarende realkompetanse. 


Om studiet

Studiet er initiert av Norsk industri, og tilbys kun til medlemmer av Norsk industri. 


Opptakskrav

Opptakskravet må være ett av tre:

  1. Teknisk fagskole 2 år (relevant linje) og matematikk
  2. Generell studiekompetanse og matematikk + fysikk
  3. Yrkesfag og relevant yrkeserfaring på minimum 5 års omfang og matematikk + fysikk

Matematikk dekkes gjennom:
a) R1+R2 fra videregående skole eller
b) Forkurs (eksempelvis fra Norsk industri)

Fysikk dekkes gjennom:   
a) FYS1 eller
b) Forkurs (eksempelvis fra Norsk industri)

Søkere som ikke dekker 1, 2 eller 3 har rett til realkompetansevurdering av sin kompetanse om de er 25 år eller eldre.


Studiets oppbygning

Studiet er en samlingsbasert toårig høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag som strekker seg over tre år. Omfanget er 120 studiepoeng.


Studieveiledning

Beate Ystenes
Telefon: 73 55 94 48
E-post: beate.ystenes@ntnu.no

Administrativ kontaktperson
Marion Alseth
Telefon: 73 59 00 70
E-post: videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Høgskolekandidat i ingeniørfag

Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium over tre år med samlinger i Trondheim

Søknadsfrist: Det vil ikke være opptak til studiet i 2019

Pris: Se pris og angrerett

Samarbeid med Norsk Industri

Utdanningen er et samarbeid med Norsk Industri

Samlinger høsten 2019:
uke 35:  27.-29. august
uke 39:  24.-26. september
uke 43:  22.-24. oktober
uke 47: 19. - 21. november

Samlinger våren 2019:
uke 3:   15.- 17. januar
uke 7:   12.- 14. februar
uke 11: 12.- 14. mars
uke 14: 2.- 4. april
Tirsdag til torsdag i alle ukene

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.