Høgskolekandidat i ingeniørfag

For ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter

Høgskolekandidat i ingeniørfag

– Om studieprogrammet

Trolig ikke flere opptak

Trolig ikke flere opptak

Det vil trolig ikke settes opp nye studiekull i dette studiet (Høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess).

20 feb 2020

Ingeniørutdanning deltid - 120 studiepoeng

Målgruppe

Arbeidstakere prosessindustrien, mekanisk industri, bore- og brønnselskaper, oljeindustrien og interesserte fra næringslivet som har teknisk fagskole eller tilsvarende realkompetanse. 


Utdanningens innhold

Studiet er initiert av Norsk industri.

Studiet går på deltid. Normal gjennomføringstid for studiet er 3 år. 

» Studiets oppbygning

Studieprogrammet er tverrfakultært og eies av Fakultet for naturvitenskap.