course-details-portlet

TMR4555 - Driftsteknikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Det skal velges to tema á 3.75 stp. Obligatorisk tema er "Driftsteknikk - anvendt risikoanalyse". Det andre temaet "Driftsteknikk - sikkerhet og vedlikeholdsplanlegging" kan velges om det er relevant for prosjekt - og masteroppgaven.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for fordypningsområdet "Driftsteknikk for marine systemer".

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Lærebøker, kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4705 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2014

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Driftsteknikk
  • Marin teknologi
  • Risikoanalyse
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Sikkerhetsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 03.12.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU