course-details-portlet

TMA4101 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

1. Lineær algebra: Lineære likningssystemer. Matriseregning. Lineær uavhengighet. Egenvektorer

2. Følger og rekker.

3. Envariabel kalkulus med anvendelser.

4. Systemer av differensiallikninger.

Læringsutbytte

Studenten forstår og kan anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder innen teori om envariabel kalkulus, lineær algebra og differensiallikninger, samt bruke disse til å formulere og løse problemer i matematikk og anvendelser, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4100 3.7 HØST 2020
MA1101 3.7 HØST 2020
MA6101 3.7 HØST 2020
MA1102 3.7 HØST 2020
MA6102 3.7 HØST 2020
TMA4110 3.7 HØST 2020
TMA4115 3.7 HØST 2020
MA1201 3.7 HØST 2020
MA6201 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 80
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 26
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 15
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU