course-details-portlet

TKP4555 - Prosess-systemteknikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Fordypningsemnet består av valgbare tema slik at total belastning blir 7.5 stp. Tema er ofte "Advanced process control" og "Model predictive control. Tema fra andre av instituttets fordypningsemner eller ved andre institutt/fakultet kan velges i samråd med koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene: - Kjenne til hvordan matematisk modellering og kvantitativ behandling av disse (prosess-systemteknikk) kan brukes til design, simulering, regulering og optimalisering. - Kunne ta en problemstilling og omforme den til en kvantitativ beskrivelse (modell) som kan løses med systemtekniske metoder. - Beherske bruk av Matlab eller tilsvarende programmer til å løse prosess-systemtekniske problemstillinger. - Oversikt over prosess-systemteknikk som fagområde og forstå muligheter og begrensinger ved modellering, optimalisering, simulering og regulering.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i temaene kan være forelesninger, kollokvier, seminarer, øvinger og/eller selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4720 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 07.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU