course-details-portlet

TKP4555 - Prosess-systemteknikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Fordypningsemnet består av valgbare tema slik at total belastning blir 7.5 stp. Tema velges fra følgende liste:
Prosessregulering, videregående kurs - (3,75 stp).
Prosess-simulering, videregående kurs - (3,75 stp).
Kjemisk prosessteknologi, spesielle tema - (3,75 stp).

Anbefalte moduler ved andre institutt:
Modellprediktiv regulering (MPC) og optimalisering - (3,75 stp) (Institutt for teknisk kybernetikk).
Termisk kraft/varme - produksjon - (3,75 stp) (Institutt for energi og prosessteknikk).

Tema fra andre av instituttets fordypningsemner eller ved andre institutt/fakultet i samråd med koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:
- Kjenne til hvordan matematisk modellering og kvantitativ behandling av disse (prosess-systemteknikk) kan brukes til design, simulering, regulering og optimalisering.
- Kunne ta en problemstilling og omforme den til en kvantitativ beskrivelse (modell) som kan løses med systemtekniske metoder.
- Beherske bruk av Matlab eller tilsvarende programmer til å løse prosess-systemtekniske problemstillinger.
- Oversikt over prosess-systemteknikk som fagområde og forstå muligheter og begrensinger ved modellering, optimalisering, simulering og regulering.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i temaene kan være forelesninger, kollokvier, seminarer, øvinger og/eller selvstudium.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Chemical Engineering (MSCHEMENG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4720 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 28.11.2019
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU