TKP4170 - Prosjektering av prosessanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Utforming av prosessen etter en innledende mulighetsstudie og eventuelt valg blant alternativer. Utarbeiding av prosessflytskjema, beregning av masse- og energibalanser, valg og dimensjonering av de viktigste apparaturenheter. Forhold ved oppstarting, nedkjøring og regulering. Vurdering av miljø og sikkerhetsmessige forhold. Overslag over prosjektets investeringsbehov og kapital- og driftsomkostninger. Investeringsanalyse.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Kunnskap om prosessteknologi for valgt prosess.
- Finne fram til og anvende metoder for beregning av størrelsen av prosessutstyr.
- Finne fram til og anvende informasjon for valg av konstruksjonsmateriale av prosessutstyr.
- Forstå effekten resirkulasjon i prosessflytskjema.
- Forstå når og hvorfor vi må ha avtapping (purge) i resirkulasjonsløkker.
- Bruke kommersielle prosess-simuleringsverktøy for å modellere prosess-systemer og gjøre stasjonære simuleringer som oppfyller gitte design krav.
- Anvende pinchanalyse for a finne ut hva som er maksimalt mulig å gjenvinne av varme, samt å konstruere varmevekslernettverk som gir maksimal energigjenvinning.
- Beregne nødvendig størrelse av utstyrsenheter.
- Estimere pris av prosessutstyr basert på størrelse eller kapasitet.
- Estimere totale investeringskostnader og driftskostnader av kjemisk prosessanlegg.
- Gjøre lønnsomhetsvurderinger av prosjekter og vurdere alternative prosjekter mot hverandre.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter. Flere av instituttets vitenskapelige ansatte vil delta som veiledere.

Mer om vurdering

Prosjektet presenteres ved plakater og det leveres inn en felles rapport for gruppen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biotechnology (MSBIOTECH)
Bioteknologi (MBIOT5)
Chemical Engineering (MSCHEMENG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Kursmateriell

Avhengig av oppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2070 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
10.11.2017

Innlevering
19.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.