TIØ4566 - Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse er et kurs som fokuserer på problemstillinger knyttet til fagfeltene innkjøpsledelse, leverandørledelse og logistikkledelse. Kurset bygger videre på obligatoriske emner i 4. året av programmet og er seminarbasert. Temaene for seminarene kan variere fra år til år avhengig av studentenes valg av prosjekt for TIØ4561 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, fordypningsprosjekt. Inkludert i dette kurset er også en seminarserie i forskningsmetoder som er skreddersydd for studentenes valg av prosjekt- og hovedoppgave. Denne seminarserien er et fellesopplegg for studentene som tar TIØ4566 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse og studentene som tar TIØ4547 Strategisk endringsledelse.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er et obligatorisk fordypningsemne i femte år i studieprogrammet MTIØT. Emnet bygger videre på TIØ4175 Innkjøps- og logistikkledelse og er obligatorisk for studentene som ønsker å ta hovedprofilen Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse (SIF). Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant og grundig økonomisk-administrativ kunnskap, med særlig vekt på "Strategic purchasing and supply management" som beskrevet under punkt 4.2 i den detaljerte læringsmåloversikten for MTIØT.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
Generell kunnskap om innkjøpsledelse, inklusiv leverandørledelse samt logistikkledelse med spesiell fokus på de strategiske utfordringene i verdikjeden
Generell kunnskap om betydningen av forskningen for ledelses praksis, ulike forskningsmetoder og forskningsmetodologi
Spesifikk og detaljert kunnskap om et begrenset antall temaer innenfor innkjøpsledelse (inklusiv leverandørledelse) og logistikkledelse. Fortrinnsvis er et eller flere av disse temaene direkte relevant(e) for studentenes fordypningsprosjekt. Typiske eksempler av slike temaer er strategisk betydning av innkjøps- og forsyningsledelse, involvering og utvikling av leverandører, innkjøps- og leverandørstrategier, og innkjøps- og forsyningsledelse i globale verdikjeder.

Emnet skal gi studentene ferdighetene i å:
Relatere forskningsresultater publisert i vitenskapelige journaler til fordypningsprosjektet
Diskutere og posisjonere artikler publisert i vitenskapelige journaler i forhold til teoretisk bakgrunn, forskningsmetode og relevansen for fordypningsprosjekt.

Andre viktige læringsmål:
Studentene skaffe seg trening i å presentere og diskutere teoretiske konsepter innenfor innkjøps- og forsyningsledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er seminarbasert. Det forventes at studentene deltar i alle seminarene om forskningsmetoder. Deltakelse i et minimum antall slike seminarer er obligatorisk. Endringer i datoene for samlingene kan forekomme, og alle mulige datoer for dette emnet i studiekalenderen kan bli brukt.

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må arbeidet/vurderingen i emnet gjøres på nytt.

Forkunnskapskrav

I 4.årskurs må studentene velge følgende to emner (eller har tilsvarende forkunnskaper): TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4175 Innkjøps- og logistikkledelse. Studenter som tar TIØ4566 må også ta TIØ4561 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, fordypningsprosjekt.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved kursets begynnelse.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.