73590821 92880991
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 1347

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ingvaldsen, Jonas A. (2014) Selvstyrte grupper i moderne vareproduksjon. Hvem tar seg av ledelsesoppgavene?. Et praksisperspektiv på ledelse.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir. (2014) Første verktøyskuff: Standardisering. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir. (2014) Tredje verktøyskuff: Visualisering. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir; Rolfsen, Monica. (2014) Lean på global vandring. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Rolfsen, Monica; Ingvaldsen, Jonas Alexander. (2013) Fackföreningsrörelsens förhållande till lean i Norge. Lean i Arbetslivet.

Rapport/avhandling

  • Ingvaldsen, Jonas A; Netland, Torbjørn H.; Ringen, Geir. (2014) Step changes in mature production systems. 2014.