course-details-portlet

TGB4100 - Geologi, innføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Jordens struktur, mineraler, og bergarter. Dannelse og deformasjon av bergarter og kontinenter. Magmatiske og metamorfe prosesser, platetektonikk, mineraler, forvitring, sedimentasjon, stratigrafi, geologisk tid. Øvinger med identifisering av mineraler, bergarter, tynnslippbilder, og fossiler. Tolkning av berggrunnsgeologisk kart og snitt. Tre åtte-timers feltøvinger med observasjon, tolkning, og kartlegging i Gauldalen, Tautra, og Agdenes.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Kandidaten
- skal ha kunnskap om jordas struktur, mineraler, og bergarter.
- skal ha kunnskap om dannelse og deformasjon av bergarter og kontinenter ved platetektonikk.
- skal ha kunnskap om magmatisme, metamorfose.
- skal ha kunnskap om forvitring, erosjon, sedimentasjon, stratigrafi.
- skal ha kunnskap om jordens utvikling gjennom geologisk tid.
- skal ha nødvendig grunnlag for videregående og mer anvendte geologifag.

FERDIGHETER
Kandidaten
- skal kunne identifisere ca 100 ulike mineraler, bergarter, og fossiler.
- skal ha forståelse for geologiske prosesser.
- skal ha innsikt om at mange fakta i geologi er tolkninger som er gjenstand for diskusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,obligatorisk feltundervisning, to obligatoriske midtsemesterprøver. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres ved anonyme tilbakemeldinger under og etter undervisningsperioden.

Obligatoriske aktiviteter

  • Midtsemesterprøve
  • Midtsemesterprøve
  • Feltekskursjoner

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geografi (BGEOG)
Geologi (BGEOL)
Petroleumsfag (MTPETR)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

Emnet er primært for studenter på studieprogrammene Geologi bachelor (BGEOL), Petroleumsfag (MTPETR), Tekniske geofag (MTTEKGEO), samt Geografi bachelor (BGEOG). Andre interesserte kan søke instituttet om opptak.

Kursmateriell

EENS1110-Lecture Notes av Stephen A. Nelson.
Bergarter og mineraler av Erik Schou Jensen.
Diverse kart og saker fra internett, inklusiv NGU.no.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0501 7.5
GEOL1003 5.0 01.09.2007
TBA4100 3.7 01.09.2008
TGB4155 1.8 01.09.2008
MNGGEOL102 7.5 01.09.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Geologi
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 12.12.2020

Innlevering 12.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU