course-details-portlet

TET4565 - Kraftmarkeder og energisystemplanlegging, fordypningsemne

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Fordypningsemnet utforsker aspekter innen design av kraftmarkedet, for å sikre fleksible og operasjonelle kraftsystem.

Kurset er delt inn i tre moduler:

 • Optimaliseringsteknikker og vannkraftplanlegging
 • Lokale markeder og fleksibilitet markedsdesign
 • Integrert marked og digitalisering av kraftsystemer

Den første modulen omhandler metoder for de forskjellige fasene (lang, medium og kort) av hydroproduksjon. Den andre modulen tar for seg utformingen av de lokale elektrisitetsmarkedene som tillater fleksibilitet trading, som gir markedsadgang til DERs, et støtteverktøy for Distribution System Operators (DSO) og en verdistrøm for energileverandører . Til slutt vil diverse temaer om integrerte kraftmarkeder og digitalisering av kraftsystemer inngå i den tredje modulen.

Disse temaene kan bygges på bakgrunnen fra kurset TET4185 (Kraftmarkeder, ressurser og miljø).

Læringsutbytte

Målet er å gi studenten et økt omfang av å forstå den praktiske relevansen av kraftsystem og markedsdeltakers behov, og dets derivater fra et forskningsperspektiv:

 • Å utvikle en praktisk kunnskap om noen av de avgjørende spørsmålene i Hydro Power-planleggingen.
 • For å formulere, analysere endringer i markedsmiljøet og relaterte reguleringer i lokale markeder.
 • Å introdusere aktuelle temaer for det integrerte markedet og diskutere nye muligheter som låses opp av digitaliseringen av kraftsystemene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, og prosjektoppgave. Kurset gis på engelsk.

Mer om vurdering

Studentene forventes å arbeide med et prosjekt relatert til innholdet i dette emnet og basert på deres fordypningsprosjekttema. Problemet bør først identifiseres for å utføre et litteratursøk og fullstendig analyse. Student(er) (gruppe/individuell)) skal utarbeide en rapport (5-10 sider). Karakteren vil bestå av både prosjektrapporten og en presentasjon av prosjektet (under avsluttende seminar).

Kursmateriell

 • Klasselysbilder og annet materiale lastet opp på Blackboard
 • Anbefalt lesestoff: er skissert i lysbildene

Mer spesifikk informasjon vil bli gitt under forelesningene

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
08.12.2022

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU