course-details-portlet

TET4565 - Kraftmarkeder og energisystemplanlegging, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Fordypningsemnet utforsker aspekter innen design av kraftmarkedet, for å sikre fleksible og operasjonelle kraftsystem. Kurset er delt inn i tre moduler:

 • Optimaliseringsteknikker og vannkraftplanlegging
 • Fleksibilitet i kraftnettdrift og planlegging og lokale markeder
 • Digitalisering av kraftsystemer og integrert marked

Den første modulen omhandler metoder for de forskjellige fasene (lang, medium og kort) av hydroproduksjon. Den andre modulen tar sikte på forskningsprosjektene om kraftsystemfleksibilitet (generelt), fleksibilitet i nettdrift og fleksibilitet i nettplanlegging, med fokus hovedsakelig på distribusjonssystemapplikasjoner. Til slutt vil diverse temaer om digitalisering av kraftsystemer og integrerte kraftmarkeder inngå i den tredje modulen.

Læringsutbytte

Målet er å gi studenten et økt omfang av å forstå den praktiske relevansen av kraftsystem og markedsdeltakers behov, og dets derivater fra et forskningsperspektiv:

 • Å utvikle en praktisk kunnskap om vannkraftplanlegging..
 • Å formulere og analysere støtteverktøy for distribusjonssystemer
 • Å introdusere aktuelle temaer for det integrerte markedet og diskutere nye muligheter som låses opp av digitaliseringen av kraftsystemene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, og prosjektoppgave. Kurset gis på engelsk.

Mer om vurdering

Studentene forventes å arbeide med et (gruppe/individuelt) prosjekt relatert til innholdet i dette emnet og med utgangspunkt i fordypningsprosjektet sitt. Karakteren vil bestå av prosjektrapporten og en prosjektpresentasjon (under avsluttende seminar).

Kursmateriell

 • Klasselysbilder og annet materiale lastet opp på Blackboard
 • Anbefalt lesestoff: er skissert i lysbildene

Mer spesifikk informasjon vil bli gitt under forelesningene

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
10.12.2023

Innlevering
10.12.2023


22:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU