course-details-portlet

TET4555 - Kraftelektronikk - systemer og komponenter, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Fordypningsemnet vil bestå av et 7.5 studiepoengs fag. Temaene I faget er basert på ansvarsområdet til PESC gruppen; Power Electronic Systems and Components. Vektlegging av de forskjellige temaene tilpasses de valgte temaene i spesialiseringsprosjektene til deltakerne. Hovedtemaene som dekkes er:

 • Halvleder komponenter ( pn-diode, IGBT, MOSFET, Tyristorer WBG komponenter.
 • Informasjon om gate-drivere, pakking/innkapsling, pålitelighet og snubber-kretser.
 • Design av omformere ( magnetiske komponenterm filtere, kjølesystem, test-prosedyrer, sensorer)
 • Moduleringsteknikker
 • Avanserte styrekonsept innen Kraftelektronikken
 • Nett integrasjon med kraftelektronikk omformere
 • Laboratorier: Bygge og teste kraftelektronikk omformere eller bruk av PESC Control Platform for styring (kan inkludere bruk av emulatorer)

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studenten ha dybdekunnskap om det tema som utgjør studentens fordypningsemne.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studenten kunne bearbeide aktuelle problemstillinger innenfor Krafteletronikk system og komponenter på en vitenskapelig og teknisk faglig måte. Dette gjelder spesielt problemstillingene studenten skal arbeide med i fordypningsprosjekt og masteroppgave.

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha økt sine evner til:

 • å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner.
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, selvstudie og prosjektoppave. Prosjektoppgaven kan knyttes opp mot de mest relevante temaene med hensyn til studentens spesialsieringsprosjet.

Mer om vurdering

Prosjekt-rapporten vil bli evaluert med karakter A-F. Man må ha minst E for å bestå.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 100/100

Innlevering
22.12.2023


23:45

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU