course-details-portlet

TEGN1101 - Døve i verden 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene bli kjent med døves verden og hvilke livs- og utdanningsbetingelser døve og døvblinde har hatt til ulike tider. De skal bli kjent med hvordan norsk tegnspråk og kulturelle uttrykksformer er forankret i døves historie og fremveksten av døves organisasjoner. Gjennom historien har storsamfunnet hatt ulike syn og perspektiver på døve som minoritet, noe som speiles i ulike rettigheter og institusjoner. Viktige perspektiver er et medisinsk perspektiv med sine moderne teknisk-medisinske tilbud kontra et språklig-kulturelt perspektiv med sentrale begreper som en positiv døv identitet, «Deafhood» og «Deaf Gain».

Læringsutbytte

Kandidaten:

-har kunnskap om hvordan norsk tegnspråk og døves kultur er forankret i døves historie

-har kunnskap om døveundervisningens fremvekst og betydning for døvesamfunnet

-kjenner til fremveksten og betydningen av døves organisasjoner for døves liv og livsbetingelser i Norden

-kjenner til fremveksten av rettigheter og institusjoner for døve og døvblinde i Norden

-har kunnskap om storsamfunnets vekslende syn på og forhold til norsk tegnspråk og døve som minoritet

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger, gruppe- og klassediskusjoner, byvandring og besøk på Norsk Døvemuseum.
  • 80% obligatorisk oppmøte. (Mangel i oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)
  • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave
  • Muntlig fremlegg
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Ingen hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TEGN1101 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk, årsstudium i norsk tegnspråk eller studenter med opptak ved Grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LTOT1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU