course-details-portlet

TEGN1100 - Norsk tegnspråk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 10 minutter E

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene tilegne seg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk slik at de kan føre enkle samtaler om dagligdagse temaer. Det legges vekt på å utvikle grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon på norsk tegnspråk ved å tilegne seg et grunnleggende tegnforråd og grammatiske strukturer for å sette sammen enkle ytringer. Studentene introduseres også for de ulike håndalfabet og tall- og tellesystemer som brukes i norsk tegnspråk. Sentralt i studiet er å lære strategier for å samtale og samhandle på visuelle premisser.

Læringsutbytte

Kandidaten

-har kjennskap til ulike strategier for visuell kommunikasjon

-har kjennskap til ulike håndalfabet og tall- og tellesystemer som er i bruk i norsk tegnspråk

-kan bruke grunnleggende setningsmønster og innlærte fraser for på en enkel måte å kunne snakke om sentrale hverdagsområder som familie, bakgrunn, opplæring, studier og fritidsinteresser

-har begynnende ferdigheter i å bruke håndalfabet og tall

-kan forstå det mest frekvente tegnforrådet og vanlige fraser om sentrale hverdagsområder kan med tilpassing fra samtalepartneren delta i samtale som innebærer utveksling av informasjon om sentrale hverdagsområder

Læringsformer og aktiviteter

Øvinger i kommunikasjon, i forståelse og i produksjon av norsk tegnspråk. Loggføring. Deltakelse i anbefalte tegnspråklige fora i Trondheim.

Obligatoriske aktiviteter:

80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)(gjelder ikke studieåret 2020/2021)

1.Prøve i avlesning og gloseprøve. 2.Gloseprøve 3.En gruppesamtale med faglærer. 4.Logg over språkinnlæring og språkutvikling.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prøve i avlesning og gloseprøve
  • Gloseprøve
  • Gruppesamtale med faglærer
  • Logg over språkinnlæring og språkutvikling
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen, en dialog (på inntil 10 minutter) mellom en student og en faglærer. Ingen hjelpemidler tillatt.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk, årsstudium i norsk tegnspråk eller studenter med opptak ved Grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
4TGE1 15.0 HØST 2019
LTOT1001 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU