TBT4146 - Molekylærgenetikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i basale prinsipper som ligger til grunn for prokaryote og eukaryote organismers molekylære genetikk. Hovedprinsippene for anvendt bruk av rekombinant DNA-teknologi vil også bli gjennomgått. Eksempler på viktige tema som vil bli tatt opp er: Genorganisering i pro- og eukaryoter, regulering av transkripsjon og translasjon, teknikker i rekombinant DNA-teknologi, bioinformatiske gen- og genomanalyser, og bioteknologiske anvendelser av molekylærgenetikk.

Læringsutbytte

Å forstå hvordan den genetiske informasjonen i prokaryote og eukaryote organismer er organisert og realisert, og å oppnå grunnleggende innsikt i hvilke metoder som benyttes for å studere dette. Det er også viktig å forstå sammenhengen mellom bioinformatikk og laboratoriebaserte eksperimenter. Studentene skal også oppnå en basal forståelse av hvordan innsikten benyttes i anvendt bioteknologi, og de må kunne foreslå eksperimentelle løsninger på vanlige problemstillinger som oppstår i basal og anvendt sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger (intensivkurs), som må være godkjente. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2014 5.0 01.09.2017
TBT4145 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2017 09:00 ØY-ØH-A2-2 , ØY-ØH-A2-3 , R D1-185 Datasal , R40
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.