73412442 93852151
Sem Sælands vei 6, Kjemi IV * 4-153

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

 

Laboratoriearbeid knyttet til MarPol prosjektet.

- Rekombinant protein produksjon

- Alginat produksjon/karakterisering

- Molekylærbiologiske metoder

- Dionex

- FPLC

- NMR

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner