Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

- Rekombinant protein produksjon

- Alginat modifisering og karakterisering

- Molekylærbiologiske metoder

- NMR

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner