course-details-portlet

ST3201 - Mastergradsseminar i statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter D

Faglig innhold

Seminaret er for masterstudenter i statistikk og gjennomføres etter avtale. Emnet gir en innføring i et sentralt statistisk tema som ikke dekkes gjennom den øvrige studieplanen. Temaene vil variere.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grundig kunnskap om de ulike aspekter ved det aktuelle temaet.

2. Ferdigheter. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende begreper og metoder fra det aktuelle temaet.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig eksamen som teller 100%. Hvilke undervisningsaktiviteter som vil holdes avhenger av teamet som skal behandles i emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved undervisningsstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU