ST3201 - Mastergradsseminar i statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Seminaret er for masterstudenter i statistikk og gjennomføres etter avtale. Emnet gir en innføring i et sentralt statistisk tema som
ikke dekkes gjennom den øvrige studieplanen. Temaene vil variere.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grundig kunnskap om de ulike aspekter ved det aktuelle temaet.
2. Ferdigheter. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende begreper og metoder fra det
aktuelle temaet.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig eksamen som teller 100%. Hvilke undervisningsaktiviteter som vil holdes avhenger
av teamet som skal behandles i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Mathematical Sciences (MSMNFMA)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.