course-details-portlet

SPRÅL3600 - Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang. Slik dispensasjon fra Eksperter i team kan blant annet gis på grunnlag av

- mange års yrkeserfaring.
- bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
- tvingende praktiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning.
- psykiske/fysiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning.

Emnet er et selvstudium med et oppgitt pensum på ca. 650 sider. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kandidaten som har fullført dette emnet har gjennom selvstudium ervervet en faglig fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell og/eller gruppeveiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste og problemstilling for semesteroppgaven

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave på mellom 3000 og 4000 ord, etter avtale med faglærer/veileder ved den relevante språkseksjonen. Oppgaven skal skrives på målspråket i det studieprogrammet studenten er tatt opp til.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Allmenn litteraturvitenskap (MALIT)
Engelsk (MENG)
Fransk (MFRAN)
Nordisk språk og litteratur (MNORD)
Tysk (MTYSK)

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av følgende masterprogram: Allmenn litteraturvitenskap, engelsk, fransk, nordisk eller tysk.

Kursmateriell

Studenten legger opp pensum i emnet i samråd med faglærer. Pensum må ikke overlappe med pensum på andre emner studenten har tatt. Pensumlisten skal godkjennes av instituttet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturhistorie
  • Litteraturvitenskap
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU