SPRÅL3600 - Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang. Slik dispensasjon fra Eksperter i team kan blant annet gis på grunnlag av

- mange års yrkeserfaring.
- bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
- tvingende praktiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning.
- psykiske/fysiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning.

Emnet er et selvstudium med et oppgitt pensum på ca. 650 sider. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kandidaten som har fullført dette emnet har gjennom selvstudium ervervet en faglig fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell og/eller gruppeveiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste og problemstilling for semesteroppgaven

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med et omfang på 8-10 sider

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Allmenn litteraturvitenskap (MALIT)
Engelsk (MENG)
Fonetikk (MFON)
Fransk (MFRAN)
Nordisk språk og litteratur (MNORD)
Tysk (MTYSK)

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av følgende masterprogram: Allmenn litteraturvitenskap, engelsk, fonetikk, fransk, nordisk eller tysk.

Kursmateriell

Studenten legger opp pensum i emnet i samråd med faglærer. Pensum må ikke overlappe med pensum på andre emner studenten har tatt. Pensumlisten skal godkjennes av instituttet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
13.12.2017

Innlevering
20.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
30.05.2018

Innlevering
06.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.