course-details-portlet

SMF3085F - Kvalitetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

- Introduksjon til kvalitetsledelse

- Total Quality Management (TQM)

- Organisasjonens mål og strategier

- Verktøy og teknikker for kvalitetsforbedring

- Organiseringsformer og team

- Kvalitetsledelse verktøykasse

- Kvalitetssystemer

- Roller, ledelse og organisering av kvalitetsarbeid

- Egenskaper ved kvalitetsledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha kjennskap til teorien om Total Quality Management,
 • ha kjennskap til hvordan analysere kvalitet i et produkt/tjeneste og tilvirkningsprosessen,
 • ha kjennskap til hvordan forbedre kvaliteten til et produkt/tjeneste/prosess,
 • ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene,
 • ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden.

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet.
 • Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste.
 • Kunne forklare sammenhengen mellom organisasjonens sammensetning/oppbygning og organisasjonens mål/strategi.
 • Kunnskap om gjeldene standarder som ISO 900X og verktøykasse i kvalitetsledelse.

Generell kompetanse:

 • Forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.
 • Ha kjennskap til hvordan jobbe godt sammen i team for å nå felles mål.
 • Kunnskap om kvalitetssystemet og andre deler av organisasjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med seminarer på nett.

Emnet undervises i hovedsak på norsk, pensumlitteratur er på engelsk, eksamen kan bli på norsk.

1 obligatorisk innlevering. Nett studenter jobber individuelt eller i gruppe (2-4)

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 6 timer, A-F, Inspera, individuelt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) skal obligatorisk oppgave være bestått og ny hjemmeeksamen må gjennomføres.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3085 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.06.2023

Innlevering
01.06.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU