course-details-portlet

MUST2059 - Lydkunst og installasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 50/100 1 uker
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Praktisk og teoretisk innføring i arbeid med lydinstallasjoner, spatialisering, sensorer og mikrokontrollere, programmering av interaktive installasjoner, relevante estetiske problemstillinger og kunsthistorisk kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
-har innsikt i bruk av lyd som kunstnerisk virkemiddel og som bærer av et meningsinnhold utover det musikalske uttrykket
-har kjennskap til sentrale uttrykk i samtidskunst generelt og lydbaserte verk spesielt gjennom representative eksempler
-kjenner sentrale begreper for karakterisering og kvalitetsvurdering av hverdagslytting og lydomgivelser

Ferdigheter:

Kandidaten
-kan planlegge og realisere egne lydkunstprosjekter
-kan arbeide praktisk med sensorer og mikrokontrollere i sammenheng med interaktive lydkunstverk
-kan lage lydkomposisjoner basert på andre forutsetninger enn de rent musikalske
-kan formulere en prosjektbeskrivelse som inkluderer kunstneriske, tekniske, planmessige og økonomiske forhold

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 2 timer i uka i 12 uker. Øvinger: Øvinger kan være i form av praktisk arbeid med komposisjon eller lydinstallasjoner. Øvinger kan også anta form av skriftlige refleksjonsoppgaver.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 (eller MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi i henhold til studieplan gyldig til og med våren 2015). Opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2056 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
04.12.2015

Innlevering
11.12.2015

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU