course-details-portlet

MOL3005 - Immunologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

The immune system governs defense against pathogens and is of importance for development of autoimmune diseases, allergy and cancer. The course discusses basic immunology including cellular and molecular processes that represents the human immune system. Subjects to be presented include cells and organs of the immune system, antigen, immunoglobulins and antibody diversity, molecular mechanisms of innate and adaptive immunity, the complement system, antigen presentation, cell-mediated effector responses, mucosal immunity and select lectures on the immune system in health and disease.

Læringsutbytte

After completing the course MOL3005, the student should be able to:
• demonstrate the basic knowledge of immunological processes at a cellular and molecular level
• define central immunological principles and concepts
• outline, compare and contrast the key mechanisms and cellular players of innate and adaptive immunity and how they relate
• elucidate the genetic basis for immunological diversity and the generation of adaptive immune responses
• outline key events and cellular players in antigen presentation, and how the nature of the antigen will shape resulting effector responses
• identify the main mechanisms of inflammation
• outline key events and cellular players governing mucosal immunity
• understand the principles governing vaccination and the mechanisms of protection against infectious diseases
• understand and explain the basis of immunological tolerance, autoimmunity and transplantation
• understand and explain the basis of allergy and allergic diseases.
• understand and explain the immune system in cancer; tumor immunology and principles of immunotherapy

Læringsformer og aktiviteter

Lectures and colloquiums (not compulsory).
The language of teaching is English. Exam must be answered in English.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Retake of exam: The student must have completed the mandatory activities and assignments to take the exam. If taken in a previous semester, this is sufficient to take the exam. Exam must be answered in English.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kuby Immunology 8th edition

or

Janeway`s Immunobiology 9th edition

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2013 7.5 01.09.2007
MNKBI213 7.5 01.09.2007
BI221412 3.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Molekylærmedisin
  • Biofysikk
  • Biokjemi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU