MOL3000 - Innføring i molekylærmedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

The lectures will cover the organization and major features of the regulation of the function of the human genome, such as gene expression, replication, chromatin remodeling and genome maintenance. Consequences of mutations and polymorphisms, and impacts of genes and environment on major common diseases, such as cancer, diabetes, vascular and coronary disease, will be covered. Basic principles of extracellular and intracellular signaling systems will also be included. Methods of DNA analysis, gene technology and applied bioinformatics will be discussed.

Læringsutbytte

After completing the course MOL3000, the student is able to:
- describe the organization of the human genome and its functional regulation (i.e. replication, gene expression, genome maintenance, and signal transduction principles)
- describe the impact of genes, inheritance and environment on disease
- understand how normal cellular processes change, fail or are destroyed by disease development, in particular for common diseases such as cancer, diabetes, and heart disease
- collect relevant background information about topics within molecular medicine
- read and present scientific papers

Læringsformer og aktiviteter

The curriculum of the course is defined by learning objectives. Lectures, study groups and article presentations. The examination may change to an oral exam if few students register. The language of instruction and examination is English.

Obligatoriske aktiviteter

  • Artikkelpresentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Admission to a bachelor's or master's degree in Biochemistry, Biology, Biomedical Science, Biotechnology, Molecular Medicine or Medical Technology

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MOL3100 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 08.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.