Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

  • Bachelor of Medicine 2008 (Newcastle University, Australia)
  • Bachelor of Medical Science 2006 (Newcastle University)
  • Master in Medical Statistics, 2015 (Newcastle University) 
  • PhD i samfunnmedisin, 2018 (NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Forksnings interesser

  • Allergi-relaterte sykdommer
  • Forebygging
  • Amming
  • Immunologiske molekyler i morsmelk 

Probtiotics in the Prevention of Allergy among Children in Trondheim (ProPACT) Study

Mitt doktorarbeid tok utgangs punkt i morsmelk prøver som var innsamlet under den ProPACT studien.  Denne studien er en randomisert, placebo kontrollert, forsøk av et probiotika tilskudd gitt til kvinner fra svangerskaps uke 36 til 3 måneder etter fødsel.  Ved 2 år, barna av mødrene i probiotika gruppen hadde en 40% redusert forekomst av eksem.

 

 Hvordan denne effekten er overført fra mor til barn er ukjent, og i min doktorgradsprosjektet så jeg på morsmelksprøvene for å finne ut om de var invovlert i den forebyggende effekten.  Cytokiner, vesikler, miRNA og bakterier i brystmelkprøvene skal være undersøkt i samarbeid med forskere fra Institutt for Kreftforskning og Molekylar medisin (IKM, NTNU) og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB, Ås). 

 

 


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner