Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

 

  • Bachelor of Medicine 2008 (Newcastle University, Australia)
  • Bachelor of Medical Science 2006 (Newcastle University)
  • Master in Medical Statistics, 2015 (Newcastle University) 

Doktorgradsprosjeket: Fokus på morsmelk og eksem i ProPACT studien. 

Prosjektet tar utgangs punkt i morsmelk prøver som var innsamlet under den Probiotics in the Prevention of Allergy among Children in Trondheim (ProPACT) study.  Denne studien er en randomisert, placebo kontrollert, forsøk av et probiotika tilskudd gitt til kvinner fra svangerskaps uke 36 til 3 måneder etter fødsel.  Ved 2 år, barna av mødrene i probiotika gruppen hadde en 40% redusert forekomst av eksem.  Hvordan denne effekten er overført fra mor til barn er ukjent, og Melanie sin doktorgradsprosjektet har som mål å utforske hvis endringer i morsmelk er innvolvert.  Cytokiner, vesikler, miRNA og bakterier i brystmelkprøvene skal være undersøkt i samarbeid med forskere fra Institutt for Kreftforskning og Molekylar medisin (IKM, NTNU) og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB, Ås). 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner