MA3001 - Mastergradsseminar i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Seminaret gjennomføres etter avtale. Emnet gir en innføring i et sentralt matematisk emne som ikke dekkes gjennom den øvrige studieplanen. Temaene vil variere.

Læringsutbytte

Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende begreper og metoder fra et sentralt emne innen matematikken, som ikke dekkes av den vanlige studieplanen.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig eksamen som teller 100 %. Hvilke undervisningsaktiviteter som vil holdes, tas det stilling til når seminaret eventuelt utformes.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Mathematical Sciences (MSMNFMA)

Kursmateriell

Oppgis ved seminarstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.