course-details-portlet

MA3001 - Mastergradsseminar i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Seminaret gjennomføres etter avtale. Emnet gir en innføring i et sentralt matematisk emne som ikke dekkes gjennom den øvrige studieplanen. Temaene vil variere.

Læringsutbytte

Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende begreper og metoder fra et sentralt emne innen matematikken, som ikke dekkes av den vanlige studieplanen.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig eksamen som teller 100 %. Hvilke undervisningsaktiviteter som vil holdes, tas det stilling til når seminaret eventuelt utformes.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Mathematical Sciences (MSMNFMA)

Kursmateriell

Oppgis ved seminarstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU