course-details-portlet

IT2810 - Webutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 20/100 2 timer E
Arbeider 80/100

Faglig innhold

Kurset dekker teknologi og metoder brukt i utvikling av web-løsninger. Gjennom delprosjekter lærer studentene om rammeverk, arkitekturer, sentrale språk, formater og standarder for web-applikasjoner og web-tjenester. Kurset er teknologi-orientert og prosjekter og delinnlevering evalueres ut fra kunnskapen og ferdighetene som er oppnådd.

Læringsutbytte

Har videregående kunnskaper i:
• teknologiene som ligger til grunn for moderne web-løsninger
• arkitekturer, rammeverk, metoder og teknikker for utvikling av web-applikasjoner og web-tjenester
• programmeringsspråk, teknikker og verktøy som brukes ved utvikling av web-løsninger
• utvikling av dynamiske, interaktive, multi-plattform web-løsninger
• formater og teknologier som brukes for å håndtere og formidle data og informasjon i web-løsninger
Ferdigheter:
• kan designe, utvikle og teste alle lag i en web-applikasjon
• kan programmere og kode effektivt i språk og formater som benyttes
• Kan evaluere egne og andres løsninger
Generell kompetanse
• er i stand til å jobbe målrettet med kunnskapsinnhenting og kan utvikling egne ferdigheter i de teknologiene som inngår
• kan jobbe i konstruktivt i grupper og kommunisere/presentere meninger, vurderinger og løsninger
• kan bidra til andres læring ved å gi gode tilbakemeldinger
• kjenner til sentrale lover og regler som ofte må taes med i betrakning ved utvikling av web-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på studentaktiv læring. Forelesingene brukes til felles samlinger med introduksjoner og oppsummeringer, kombinert med tellende prosjekter, delinnleveringer og peer-evalueringer. Utenom forelesingene skal studentene jobbe prosjektbasert individuelt og i grupper med å utforske og lære seg teknologi, utvikle eksempler på applikasjoner og tjenester som skal demonstreres og presentere for hverandre.
Obligatoriske tellende aktiviteter begynner allerede i første uker av emnet og det gies ikke kompensasjon for dette ved sein påmelding til emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse i obl. aktiviteter

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår flere delprosjekt, evalueringsoppgaver, andre mindre aktiviteter/innleveringer og en avsluttende prøve/eksamen som er relatert til læringsutbytte og leveranser fra øvrige aktiviteter. Resultatet for delene av mappa angis i poeng, men avsluttende vurdering for hele mappen (avsluttende karakter) angis med bokstavkarakter. Prosjektoppgavene, med unntak av første, er obligatoriske og må være godkjente for å få hele mappen evaluert.

Obligatorisk/tellende aktiviteter starter i første uke av undervisningen og det legges ikke til rette for at studenter som melder seg på emnet seinere i semesteret skal kunne kompensere med andre leveranser.

Gjentak av eksamen krever ny deltagelse/innlevering av i alle aktiviteter.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun valgbart for studenter tatt på på bachelor informatikk, master i informatikk, master i datateknologi.

Kursmateriell

Oppgis ved start. Studentene skal i stor grad selv finne frem til og benytte seg av dokumentasjon og tutorials som finnes online.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Informasjonssystemer
  • Datateknikk
  • Informasjonsteknologi
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 20/100 E 18.12.2018 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 0
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 0
SL271 Sluppenvegen 14 0
SL238 Sluppenvegen 14 0
SL120 Sluppenvegen 14 0
Vår ORD Arbeider 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 20/100 E 04.06.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU