course-details-portlet

IMT4115 - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave/term-paper 49/100
Hjemmeeksamen 51/100 3 timer

Faglig innhold

See English version.

Læringsutbytte

See English version.

Læringsformer og aktiviteter

See English version

Obligatoriske aktiviteter

  • SOHO Risk Analysis (OBL1)
  • Crisis management exercise

Mer om vurdering

See English version

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)
Information Security (MIS)
Information Security (MISD)
Information Security (MISEB)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

See English version.

Kursmateriell

See English version

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4571 2.5 HØST 2017
IIKG6503 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 51/100

Utlevering
30.11.2022

Innlevering
30.11.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave/term-paper 49/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
16.12.2022


08:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU