course-details-portlet

IMT4115 - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave/term-paper 49/100
Hjemmeeksamen 51/100 3 timer

Faglig innhold

  • Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse
  • Organisasjonsteorier og ledelse (strategier og polisyer) innenfor informasjonssikkerhet
  • Lover, regler og etikk innenfor personvern
  • Standarder og praksis innenfor informasjonssikkerhet
  • Risiko, trussel og sårbarhetsmodellering
  • Kontinuitetsarbeid
  • Beredskap, trening og øvelser

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har gjennom eierskap til de grunnleggende teoriene, tilegnet seg kunnskap om modeller for praksis for informasjonssikkerhetsledelse for både store og små organisasjoner.

Kandidaten har innsikt og forståelse av etiske og juridiske aspekter innenfor informasjonssikkerhetsledelse og personvernstyring

Kandidaten har god forståelse for risikostyringsprosesser

Kandidaten har god forståelse for sikkerhetsplanlegging og hendelseshåndteringsprosesser

Kandidaten har innsikt og god forståelse for bevissthet om sikkerhet og sikkerhetseskaleringer i informasjonssikkerhetsledelse

Kandidaten har innsikt og god forståelse for både makro- og mikroøkonomiske problemstillinger innen informasjonssikkerhetsledelse.

Kandidaten har innsikt i den teknologiske innovasjonsprosesser innen IT-sikkerhet og dens effekt på sikkerhetsledelse.

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om standardene innen informasjonssikkerhetsledelse

Ferdigheter:

Kandidaten er i stand til å analysere eksisterende teori, modeller og metoder innen informasjonssikkerhetsledelse, samt arbeide selvstendig med å løse scenarioer og praktiske problemer.

Kandidaten er i stand til å bruke sin kunnskap til både å modellere de potensielle problemene og løsningene innen informasjonssikkerhetsledelse, samt være i stand til å kommunisere disse problemene og løsningene ved å bruke grunnleggende retoriske ferdigheter.

Kandidaten er i stand til å bruke og den grunnleggende terminologien og er klar over de grunnleggende standardene som brukes innenfor området.

Generell kompetanse:

Kan delta i gruppearbeid og administrere ulike organisasjonsroller innen informasjonssikkerhetsledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon

Obligatoriske aktiviteter

  • SOHO Risk Analysis (OBL1)

Mer om vurdering

Se engelsk versjon

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4571 2.5 HØST 2017
IIKG6503 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave/term-paper 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU