course-details-portlet

IDR3039 - Kroppsøving og idrett i organisasjonsperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Gjennomgang av sentrale organisatoriske trekk ved idrett og skole (kroppsøving og idrettsfag) og hvordan forstå organisasjonspraksis i samfunnsvitenskapelige perspektiver.

Det legges vekt på kommunikasjon, kunnskapsdeling og maktstrukturer relatert til idrett, kroppsøvings- og idrettsfaget. Studentene skal arbeide med konkrete organisatoriske problemstillinger i idrett, kroppsøvings- og idrettsfaget.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten skal få innsikt i ulike organisasjonsteorier, samt organisering av skole og idrett på lokalt og nasjonalt plan.

Ferdighetsmål:

  • Studenten skal kunne analysere organisatoriske utfordringer skole og idrett står overfor, og drøfte ulike løsningsstrategier i lys av teoretisk og empirisk forståelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar, muntlig framlegg og skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Den muntlige prøven kan justere karakteren med inntil ett trinn.

Forkunnskapskrav

Emnet et forbeholdt studenter på femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og master i idrettsvitenskap.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU