course-details-portlet

IDR3039 - Kroppsøving og idrett i organisasjonsperspektiv

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Gjennomgang av sentrale organisatoriske trekk ved idrett og skole (knyttet til kroppsøving og idrettsfag), og sentrale organisasjonsteorier.

Det vil fokuseres på kommunikasjon, kunnskapsdeling og maktstrukturer relatert til idrett, kroppsøvings- og idrettsfaget. Gjennom studiet skal det arbeides med konkrete organisatoriske problemstillinger for idrett, kroppsøvings- og idrettsfaget.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten skal få innsikt i ulike organisasjonsteorier. Studenten skal få innsikt i organiseringen av idretten, kroppsøvingsfaget og idrettsfaget i videregående skole, på lokalt og nasjonalt plan.

Ferdighetsmål:

  • Studenten skal kunne analysere organisatoriske utfordringer kroppsøvingsfaget og idretten står overfor, og drøfte ulike løsningsstrategier på ulike nivå i organisasjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar, muntlig framlegg og skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Den muntlige prøven kan justere karakteren med inntil ett trinn.

Forkunnskapskrav

Emnet et forbeholdt studenter på femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og master i idrettsvitenskap.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
06.11.2023

Innlevering
27.11.2023


08:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU