course-details-portlet

IDG2201 - Designsystemer og universell utforming for digitale flater

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Designsystemer og universell utforming for digitale flater er et praktisk designprosjekt sentrert rundt prototyping for digitale flater og tjenester. Studentene arbeider i små (helst tverrfaglige) grupper med prosjekt som ender i en «high fidelity» prototype. Basert på et presentert case, og i løpet av en iterativ designprosess utvikles et designsystem som forholder seg til prinsipper for universell utforming. Prototyper basert på designsystemet utvikles og presenteres. Studentene blir bedre kjent med universell utforming og designsystemer inkludert stil- og designguider og retningslinjer for innhold, samt teknikker og bruk av pattern libraries; i prototyping.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å planlegge, adoptere, adaptere og utvikle designsystemer for digitale flater. De skal evne å utforme en digital løsning som oppfyller minimumskravene for nettløsninger og automater, samt ha kjennskap til direktiv som gjelder for virksomheter i offentlig sektor.

Gjennom praktisk arbeid og rapportskriving opparbeider studenten i løpet av emnet kunnskap om:•

 • Design av universelt utformede grensesnitt for digitale flater
 • Gjeldende regelverk og krav innen universell utforming, WAD og WCAG
 • Funksjonelle/adferdsbaserte og perseptuelle/merkevarebaserte mønstre og komponenter
 • Erfaring med iterativ utvikling av designsystemer og implementering i prototyper
 • UU-testing
 • Digitale designs rolle i et samfunnsperspektiv

Etter fullført kurs har studenten et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe universelt utformede og konsistente digitale produkter som praktiserende designer. I tillegg er bruk av etablerte bransjeverktøy internalisert gjennom gjentakende øvelser.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppeprosjekt
 • Iterativ formativ veiledning
 • Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1: Muntlig presentasjon
 • Oblig 2: Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Obligatoriske øvelser:

 • Muntlig presentasjon
 • Individuelt refleksjonsnotat

Vurderingsform:

 • Oppgave og rapport: A-F

Mer om vurdering:

 • Gruppeprosjekt

Alle obligatoriske øvelser må være godkjent og vurderingsformer må bestås for å bestå emnet. Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ett av følgende studieprogram:

 • Grafisk design (BMED)
 • Interaksjonsdesign (BIXD)
 • Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav: IDG1362 eller annet grunnemne i brukersentrert design

Kursmateriell

Pensum vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU