course-details-portlet

IDG2009 - Kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer E
Midtveiseksamen 40/100 2 timer E

Faglig innhold

Kommunikasjon er et kurs som dekker både teoretiske og pragmatiske aspekter innen kommunikasjon. Kommunikasjon er en grunnleggende aktivitet som påvirker alle aspekter av livet. Mennesker samhandler på en rekke måter og i flere sammenhenger; for eksempel, daglig kommunikasjon skjer i form av meldinger på sosiale medier, deling av skriftlige dokumenter, og samtaler med venner og familie. Effektiv kommunikasjon er en målrettet aktivitet der innholdet i budskapet er planlagt og formulert. Gjennom kurset vil studentene vil lære om grunnleggende kommunikasjonsteorier samt andvendelse av teorier i praktiske oppgaver.

Tema:

 • Kommunikasjonsteori
 • Persepsjon og Identitet
 • Kultur og språk
 • Ikke-verbal kommunikasjon
 • Mellommenneskelige forhold
 • Kommunikasjon i små grupper og organisasjoner
 • Mediert kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikker

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Etter vellykket gjennomføring av kurset vil studentene ha kunnskap om kommunikasjonsteori.

Ferdigheter:

 • Studentene skal utvikle kritiske tenkeferdigheter, de får også trening i å presentere muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse:

 • Studentene lærer å kommunisere med andre gjennom prosjekt og aktiviteter i klassen. Studentene vil også lære samt reflektere over egen kommunikasjon.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppeoppgaver og oppgaver i klassen
 • Presentasjoner

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig
 • Oblig
 • Oblig

Mer om vurdering

 • 2 timer midtveisevaluering eksamen (40% av vurdering)
 • 3 timer avsluttende eksamen (60% vurdering)
  • Obligatoriske oppgaver må godkjennes for å gå opp til avsluttende eksamen
  • Begge eksamener må bestås for å få karakter i emnet

 • Ved stryk på en eksamen kan denne tas på nytt for å bestå emnet
 • Ved frivillig gjentak (forbedring av karakter) må hele emnet tas på nytt

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene Bachelor i Interaksjonsdesign, Bachelor i Grafisk Design og Bachelor i Webutvikling.

Kursmateriell

Kursmateriell blir gitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Midtveiseksamen 40/100 E 17.10.2023 13:15 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 80
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 3
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 50
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
S206 Smaragd 50
T119 Topas 47
S310 Smaragd 12
Sommer UTS Midtveiseksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU