course-details-portlet

IDG1292 - Webkoding

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Dette kurset introduserer studentene til grunnleggende webkoding ved hjelp av HTML (Hypertext Markup Language) og CSS (Cascading Style Sheets). Kurset vil ikke bare presentere hovedbyggeklossene i webutvikling, men det vil også diskutere hvordan man oppretter et prosjekt etter standardene fra bunnen av, og implementerer god praksis for å gjøre sidene så lesbare som mulig for både mennesker (Universal Design og Web Accessibility ) og roboter (søkemotoroptimalisering).

I løpet av kurset lærer studentene hvordan man bruker HTML for å strukturere innholdet på nettstedet og hvordan CSS brukes til å fortelle nettleseren hvordan innholdet skal se ut. Det vil også gi en oversikt over de forskjellige CSS-modulene, og hvordan hver enkelt av dem løste tidligere problemer og legger til nye funksjoner.

Emnet vil spesielt fokusere på:

 • Opprette løsninger som passer for forskjellige skjermstørrelser (responsiv design)
 • Hvordan implementere små byggeklosser som er strukturert på en måte som gjør det enkelt å gjenbruke dem på ulike steder, modulært og vedlikeholdbart
 • Implementere standariserte løsninger (koden skal bestå valideringstester)
 • Følge beste praksis og anbefalinger
 • Forstå at digitale løsninger har et karbonfotavtrykk

Dette er et innledende kurs, og det krever derfor ingen forkunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan

 • De grunnleggende prinsippene for webutvikling
 • Forskjellen mellom HTML, CSS og JavaScript
 • Forskjellige HTML-elementer for å strukturere innhold, og forskjellen mellom strukturelle og semantiske tags
 • Forskjellen mellom absolutte og relative veier og webprosjektstrukturer
 • Bruke HTML-elementer til å annotere bilder og ulike format
 • Har kjennskap til CSS Box model og hvordan man bruker CSS til å style elementer
 • Fargerepresentasjon
 • CSS layout-moduler: Posisjonering, layout og mediahenvendelser
 • CSS layout-moduler inkludert Flexbox og Grid layout
 • CSS-animasjon
 • Valideringsverktøy (HTML, CSS, WCAG)

Ferdigheter

Studenten

 • Forstår forskjellen mellom innhold og visuelle elementer
 • Kan bruker HTML til å annotere innhold
 • Kan bruke CSS til å style sider
 • Kan bruke hovedbyggeklossene i HTML og CSS for å skape statiske nettsider, ved bruk av passende syntax for disse språkene
 • Kan bruke enkle teknikker for å redusere størrelsen på sider og dermed karbonfotavtrykket

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Planlegge og gjennomføre utviklingen av nettsider fra bunnen av, ved bruk av HTML og CSS
 • Bruke nettbasert dokumentasjon gitt av organisasjoner som W3C eller WHATWG for å lære nye funksjonaliteter og forstå nåværende standarder
 • Bruke design til å forbedre lesbarheten av sider

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Lab.øvelser
 • Oppgaveløsning
 • Forumdiskusjoner i Blackboard

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oppgave (Oblig 3)

Mer om vurdering

Metoder:

 • Studentene leverer tre obligatoriske oppgaver, alle tre må bestås for å gå opp til eksamen.
 • Eksamen er skriftlig, digital og varer i 3 timer.

Utfyllende om kontinuasjon:

 • Utsatt skriftlig eksamen neste semester.
 • Ikke bestått obligatoriske oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene Bachelor i Interaksjonsdesign (BIXD), Bachelor i Webutvikling (BWU), Bachelor i Grafisk design (BMED) og årsstudium i Webdesign (ÅRWEB).

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 07.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 90
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 4
M408-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU