course-details-portlet

IDG1292 - Web Coding

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1 semestre Bestått/Ikke bestått
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer A Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Dette kurset introduserer studentene til grunnleggende webkoding ved hjelp av HTML (Hypertext Markup Language) og CSS (Cascading Style Sheets). Kurset vil ikke bare presentere hovedbyggeklossene i webutvikling, men det vil også diskutere hvordan man oppretter et prosjekt etter standardene fra bunnen av, og implementerer god praksis for å gjøre sidene så lesbare som mulig for både mennesker (Universal Design og Web Accessibility ) og roboter (søkemotoroptimalisering).
I løpet av kurset lærer studentene hvordan man bruker HTML for å strukturere innholdet på nettstedet og hvordan CSS brukes til å fortelle nettleseren hvordan innholdet skal se ut. Det vil også gi en oversikt over de forskjellige CSS-modulene, og hvordan hver enkelt av dem løste tidligere problemer og legger til nye funksjoner.
Kursinnholdet vil spesielt fokusere på:
Opprette løsninger som passer for forskjellige skjermstørrelser (responsiv design)
Hvordan implementere små byggeklosser som er strukturert på en måte som gjør det enkelt å gjenbruke dem på ulike steder, modulært og vedlikeholdbart . Koding som skal bestå valideringstester.

Følge beste-praksis og anbefalinger.
På slutten av kurset vil JavaScript kort bli introdusert, for å gi en grunnleggende forståelse av språket for interaktivitet mellom brukeren og nettleseren. Ulike eksempler på hvordan du legger til dynamisk informasjon fra forskjellige sosiale kanaler/-strømmer) som Twitter, Instagram eller Google Maps, vil bli vist etter at JavaScript er innført.
Dette er et innledende kurs, og det krever derfor ingen forkunnskap.


- Grunnleggende prinsipper for webutvikling.
- Forskjellen mellom HTML, CSS og JavaScript.
- HTML-elementer for å strukturere innhold og forskjeller mellom strukturelle og semantiske koder.
- Absolutt vs relative stier og webprosjektstrukturer.
- Bilder og forskjellige formater.
- CSS til style-elementer.
- Box modell.
- Fargerepresentasjon.
- CSS layoutmoduler: posisjonering, layout og medieforespørsler.
- Flexbox vs Grid layout.
- CSS Animasjon.
- Innføring i rammeverk.
- Valideringsverktøy.
- Universell design og web tilgjengelighet.
- JavaScript.
- Sosiale strømmer og Web 2.0.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
Studentene skal kunne:
Forstå forskjellen mellom innhold og visuelle elementer og hvilke HTML-elementer eller CSS-regler som kan brukes i ulike scenarier
Reflektere over ulike måter å strukturere et prosjekt på i henhold til størrelsen
Vite hvordan man skal vurdere kvalitet på kode og hvordan de kan valideres
Forstå koding for mobile enheter

Ferdighetsmål
På slutten av kurset skal studentene kjenne hovedbyggeklossene i HTML og CSS
Lage nettsider ved hjelp av riktig syntaks for HTML og CSS
Ha en grunnleggende forståelse av de viktigste JavaScript-strukturene, slik at de kan bruke tredjeparts kode som blant annet brukes for å legge til dynamisk informasjon fra forskjellige sosiale strømmer

Generelle kompetansemål
Etter å ha gjennomført kurset vil studentene ha en grunnleggende forståelse av, og ferdigheter i visuell utforming av nettsider. De skal kunne planlegge og utføre utviklingen av nettsider og nettsteder fra bunnen av, ved hjelp av HTML og CSS. De vil også ha en grunnleggende forståelse av JavaScript og dokumentobjektmodellen. Studentene vil ha muligheten til å lære nye funksjoner ved å lese standard dokumentasjon eller anbefalinger fra organisasjoner som W3C eller WHATWG. Studentene vil også kunne vurdere og beskrive de viktigste aspektene av et nettsteds bruksvennlighet, effektivitet og informasjonsarkitektur , og videreutvikle hvilke endringer som trengs for å forbedre kvaliteten på nettstedet/-siden.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Lab.øvelser
- Oppgaveløsning
- Forumdiskusjoner i Blackboard
- Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgave 1
  • Obligatorisk oppgave 2

Mer om vurdering

Metoder: Studentene leverer to obligatoriske oppgaver, begge må bestås for å gå opp til eksamen. Eksamen er skriftlig, digital og varer i 3 timer.
Studentene må også levere et prosjekt som karaktersettes med bestått /ikke bestått og er en del av den avsluttende vurderingen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene Bachelor i Interaksjonsdesign Bachelor i Webutvikling, Bachelor i Grafisk design og årsstudium i Webdesign

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU