course-details-portlet

IDG1292 - Webkoding

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Dette kurset introduserer studentene til grunnleggende webkoding ved hjelp av HTML (Hypertext Markup Language) og CSS (Cascading Style Sheets). Kurset vil ikke bare presentere hovedbyggeklossene i webutvikling, men det vil også diskutere hvordan man oppretter et prosjekt etter standardene fra bunnen av, og implementerer god praksis for å gjøre sidene så lesbare som mulig for både mennesker (Universal Design og Web Accessibility ) og roboter (søkemotoroptimalisering).

I løpet av kurset lærer studentene hvordan man bruker HTML for å strukturere innholdet på nettstedet og hvordan CSS brukes til å fortelle nettleseren hvordan innholdet skal se ut. Det vil også gi en oversikt over de forskjellige CSS-modulene, og hvordan hver enkelt av dem løste tidligere problemer og legger til nye funksjoner.

Kursinnholdet vil spesielt fokusere på:

 • Opprette løsninger som passer for forskjellige skjermstørrelser (responsiv design)
 • Hvordan implementere små byggeklosser som er strukturert på en måte som gjør det enkelt å gjenbruke dem på ulike steder, modulært og vedlikeholdbart
 • Koding som skal bestå valideringstester
 • Følge beste-praksis og anbefalinger

Dette er et innledende kurs, og det krever derfor ingen forkunnskap.

 • Grunnleggende prinsipper for webutvikling
 • Forskjellen mellom HTML, CSS og JavaScript
 • HTML-elementer for å strukturere innhold og forskjeller mellom strukturelle og semantiske koder
 • Absolutt vs relative stier og webprosjektstrukturer
 • Bilder og forskjellige formater
 • CSS til style-elementer
 • Box modell
 • Fargerepresentasjon
 • CSS layoutmoduler: posisjonering, layout og medieforespørsler
 • Flexbox vs Grid layout
 • CSS Animasjon
 • Valideringsverktøy (HTML, CSS, WCAG)

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Studentene skal kunne forstå forskjellen mellom innhold og visuelle elementer og hvilke HTML-elementer eller CSS-regler som kan brukes i ulike scenarier. De skal kunne reflektere over ulike måter å strukturere et prosjekt på i henhold til størrelsen. Studentene skal vite hvordan man skal vurdere kvalitet på kode og hvordan de kan valideres. De skal også forstå koding for mobile enheter.

Ferdighetsmål

På slutten av kurset skal studentene kjenne hovedbyggeklossene i HTML og CSS og lage nettsider ved hjelp av riktig syntaks for HTML og CSS.

Generelle kompetansemål

Etter å ha gjennomført kurset vil studentene ha en grunnleggende forståelse av, og ferdigheter i visuell utforming av nettsider. De skal kunne planlegge og utføre utviklingen av nettsider og nettsteder fra bunnen av, ved hjelp av HTML og CSS. Studentene vil ha muligheten til å lære nye funksjoner ved å lese standard dokumentasjon eller anbefalinger fra organisasjoner som W3C eller WHATWG.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Lab.øvelser
 • Oppgaveløsning
 • Forumdiskusjoner i Blackboard
 • Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oppgave (Oblig 3)

Mer om vurdering

Metoder:

 • Studentene leverer tre obligatoriske oppgaver, alle tre må bestås for å gå opp til eksamen.
 • Eksamen er skriftlig, digital og varer i 3 timer.

Utfyllende om kontinuasjon:

 • Utsatt skriftlig eksamen neste semester.
 • Ikke bestått obligatoriske oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene Bachelor i Interaksjonsdesign (BIXD), Bachelor i Webutvikling (BWU), Bachelor i Grafisk design (BMED) og årsstudium i Webdesign (ÅRWEB).

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 20.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 6
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 91
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU