course-details-portlet

IDG1000 - Grafiske verktøy, prinsipper og metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i de mest sentrale verktøy, prinsipper og metoder innen grafisk design for skjermer som f.eks smarttelefoner, nettbrett og PCer. Emnet inneholder en rekke praktiske øvingsoppgaver og det forventes en høy grad av egeninnsats og ansvar for egen læring og utvikling fra studentene.

Tema:

 • Kreativitet og ideutvikling
 • Grunnprinsipper for layout og komposisjon for skjermmedier
 • Skissing i designprosessen
 • Visuell design og rådende designstiler for digitale medier
 • Typografiske grunnprinsipper for presentasjon og lesing på skjerm
 • Grunnleggende fargelære, prinsipper og verktøy for valg og bruk av farger i digitale medier
 • Universell utforming (Inkluderende design): lover, regler og evalueringsverktøy
 • Bruk av grafiske virkemidler for kommunikasjon, presentasjon og historiefortelling

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Studenten skal sitte igjen med grunnleggende kunnskap innen grafisk design for digitale medier. Dette inkluderer skisseteknikk, grunnleggende typografi, fargebruk, layout og komposisjon. Studenten skal kunne redegjøre for forskjellige sjangre innen design for digitale medier.

Ferdighetsmål

Etter gjennomført emne skal studentene kunne bruke grunnleggende funksjoner i grafiske verktøy for å importere, bearbeide og lagre grafiske elementer for presentasjon og publisering

Generelle kompetansemål

Studenten skal etter gjennomført emne kunne ta enkle grafiske, verktøymessige og metodemessige valg som er nødvendig for å utvikle grafisk presentasjonsmateriell på en hensiktsmessig måte. Studenten skal være kjent med sjangerkonvensjoner og mønsterpraksis innenfor utforming av ulike grafiske uttrykk og skal til en viss grad kunne bruke disse for å forbedre eller utvikle nytt presentasjonsmateriell.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Semesterportefølje

Mer om vurdering

To av tre oppgaver må bestås i hver modul, samt innlevering av semesterportefølje som siste obligatoriske aktivitet før eksamen.

Mer om vurdering:

 • Obligatoriske arbeidskrav fordelt på 3 moduler + semesterportefølje må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
 • Skriftlig eksamen (teller 100%)

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å bestå emnet og kunne gå opp til eksamen. Ved ikke-godkjent må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet. Instituttet kan i det tilfelle vurdere å godkjenne leverte arbeidskrav fra tidligere gjennomføring.

Kontinuasjonseksamen settes opp i perioden rundt semesterstart for høstsemester ved behov (kan kun tas om alle obligatoriske aktiviteter allerede er bestått ved ordinær gjennomføring av emnet).

Kursmateriell

Pensum vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU