course-details-portlet

IDG1000 - Grafiske verktøy, prinsipper og metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i de mest sentrale verktøy, prinsipper og metoder innen grafisk design for skjermer som f.eks smarttelefoner, nettbrett og PCer. Emnet inneholder en rekke praktiske øvingsoppgaver og det forventes en høy grad av egeninnsats og ansvar for egen læring og utvikling fra studentene.

Tema:

 • Kreativitet og ideutvikling
 • Grunnprinsipper for layout og komposisjon for skjermmedier
 • Skisseteknikk og visuelle sjangre i design for digitale medier som storyboarding
 • Skissing i designprosessen: from wireframing til prototyping
 • Visuell design og rådende designstiler for digitale medier
 • Typografiske grunnprinsipper for presentasjon og lesing på skjerm
 • Grunnleggende fargelære, prinsipper og verktøy for valg og bruk av farger i digitale medier
 • Universell utforming (utforming for alle): lover, regler og evalueringsverktøy
 • Bruk av grafiske virkemidler for kommunikasjon, presentasjon og historiefortelling

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Studenten skal sitte igjen med grunnleggende kunnskap innen grafisk design for digitale medier. Dette inkluderer skisseteknikk, grunnleggende typografi, fargebruk, layout og komposisjon. Studenten skal kunne redegjøre for forskjellige sjangre innen design for digitale medier.

Ferdighetsmål

Etter gjennomført emne skal studentene kunne bruke grunnleggende funksjoner i grafiske verktøy for å importere, bearbeide og lagre grafiske elementer for bruk i presentasjons- og prototypingsprogramvare.

Generelle kompetansemål

Studenten skal etter gjennomført emne kunne ta enkle grafiske, verktøymessige og metodemessige valg som er nødvendig for å utvikle grafisk presentasjonsmateriell på en hensiktsmessig måte. Studenten skal være kjent med sjangerkonvensjoner og beste praksis innenfor utforming av ulike grafiske uttrykk og skal til en viss grad kunne bruke disse for å forbedre eller utvikle nytt presentasjonsmateriell.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Semesterportefølje

Mer om vurdering

To av tre oppgaver må bestås i hver modul, samt innlevering av prosessdagbok som siste obligatoriske aktivitet før eksamen.

Mer om vurdering:

 • Obligatoriske arbeidskrav fordelt på 3 moduler + semesterportefølje må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
 • Skriftlig eksamen (teller 100%)

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Pensum vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
A-atriet-1/3 (A-160) Ametyst 30
A-atriet-2/3 (A-160) Ametyst 30
M407-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 4
S206 Smaragd 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU